« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - rozhodnutí - společné povolení (U+S): "Revitalizace vnitrobloku mezi komunikacemi Matúškova, Schulho

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0785 2 a C3 KOORDINACNI SITUACE Matuskova
H
<br> 782/2
<br> 783/4
<br> 784/6
<br> 785/8
786/10
<br> 787/12
<br> 788/13
<br> 789/11
<br> 790/9
<br> 791/7
<br> 772/75
<br> 773/73
<br> 774/71
<br> 775/69
<br> 776/67
<br> 793/3
<br> 792/1
<br> 781
<br> 780
<br> 777
<br> 778
<br> 779
<br> TS
<br> PSÍ LOUKA
<br> cvičící prvk
y
<br> pro seniory SPORTOVNÍ
LOUKA
<br> infotabule
<br> stávající oplocené dětské hřiště
<br> posezení
<br> lavička
z klád
<br> m
la
<br> t
<br> tabule na k
reslení
<br> w
or
<br> ko
ut
<br> ov
é
<br> hř
iš
<br> tě
<br> záhon
<br> PÍTKO
<br> 1774/2
<br> 1841
<br> 1120/63
<br> 1120/65
<br> 1120/66
<br> 1120/28
<br> 1779
<br> 441/2
<br> 1120/53
441 /2
<br> 1120/27
<br> 1839
<br> 1838
<br> 1120/26
<br> 111 4/2
<br> 1114/2
<br> 1114/1
<br> 0
<br> 1773
<br> 1774/1
<br> 1744/2
<br> 1744/5
<br> 1744/1
<br> 1742
<br> 1746
<br> 1740
<br> 1736
<br> 1737
<br> 1735
<br> 1121
<br> 1120/62
<br> 1120/46
<br> 1120/45
<br> 1120/24
<br> 1119
<br> 1118
<br> 1120/22
<br> 1117
<br> 1120/23
<br> 1120/25
<br> 1113
<br> 1112
<br> 3101
<br> 2350
<br> 1744/3
<br> 1741
<br> 1744/4
<br> 174 4/5
<br> 1775/2
<br> 1775/1
<br> 1120/52
<br> 1120/48
<br> 1115 1120/49
<br> 1120/43
<br> 1120/50
<br> 1120/47
<br> 1116
<br> 1120/51
<br> 112 0/51
<br> 1120/9
<br> 1125/1
<br> 1120/17
<br> 1120/18
<br> 112 0/17
<br> 112 0/18
<br> 1124/1
<br> 1120/21
<br> 1120/61
<br> 1123
<br> 111 0/3
<br> 2014/497
<br> 201 4/497
<br> 127 5/6
<br> 111 0/2
<br> 127 4/4
<br> 1120/8
<br> 2014/496
<br> 1275/6
<br> 1110/2
<br> 1120/19
<br> 1275/5
<br> 1120/20
1120/39
<br> 1120/80
<br> 1120/95
<br> 112 0/95
<br> 1139/1
<br> 112 0/94
<br> 1120/94
<br> 1120/92
<br> 1120/88
<br> 1120/93
<br> 1120/89
<br> 1120/91
<br> 1120/60
<br> 1120/58
<br> 264 8/4
<br> 2646/4
<br> 2649/2
<br> 264 6/4
<br> 26
48
<br> /3
<br> 264 8/1
<br> 2648/2
<br> 2648/1
<br> 1275/7
<br> 1274/2
<br> 2014/498
<br> 1110/3
<br> 2014/499
<br> 1274/4
<br> 1120/86
<br> 1120/84
<br> 1120/82
<br> 1120/11
<br> 1127/1
<br> 1120/85
<br> 1120/15
<br> 112 0/83
<br> 112 0/12
<br> 1120/12
<br> 1120/...
0785 1 21 004864 (2)
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Ocelíkova 672/1,149 41 Praha 415
<br> 
VITP11.VD_181360
<br> Odbor výstavby,Vidimova 1325,Praha 4,Telefon: 267 902 111
<br>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Sp.značka: OV/21/004864/Bu
<br> Čj.: MCP11/22/038640/OV/Bu Praha,12.08.2022
<br> Vyřizuje: Ing.XXX XXXXX
Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> tel.: XXX XXX XXX
<br> e-mail: buresj@praha11.cz
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> I <.>
<br> Úřad městské části Praha 11,odbor výstavby,jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst.1
<br> a § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon o pozemních komunikacích"),§ 15 odst.1 písm.c) a § 94j odst.1 zákona č.183/2006
<br> Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> "stavební zákon"),a podle vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve
znění pozdějších předpisů,ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení")
<br> posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 26.01.2021
<br> podala a dne 22.06.2022 pod č.j MCP11/22/037349 naposledy doplnila
<br> Městská část Praha 11,IČO 00231126,Ocelíkova 672/1,Praha 4-Háje,149 00 Praha 415 <,>
<br> kterého zastupuje REINVEST spol.s r.o <.>,IČO 65410840,K Novému dvoru 897/66,Praha 4-
<br> Lhotka,142 00 Praha 411
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního
<br> rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> na stavbu nazvanou:
<br> "Revitalizace vnitrob...

Načteno

edesky.cz/d/5579954

Meta

Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz