« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - specialista/specialistka energetického a projektového řízení v odboru ochrany prostředí (3433) PER-89224/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

specialista/specialistka energetického a projektového řízení v odboru ochrany prostředí (3433) PER-89224/2022
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 10.srpna 2022 v souladu s § 7 zákona
<br> č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení pracovního místa
<br> úředníka/úřednice
<br>
<br> specialista / specialistka energetického a projektového řízení
<br> v odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 3433)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: specialista / specialistka energetického a projektového řízení
<br> Místo výkonu práce: Praha
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou
<br> Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 12,struktura platu: základní plat
<br> (24.770 Kč až 36.470 Kč podle započitatelné praxe),osobní příplatek po zkušební době (do výše
<br> 18.230 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> • vyhledávání,posuzování a analýza možností využívání prostředků ze strukturálních fondů <,>
programů Evropských společenství a ostatních zahraničních zdrojů pro přípravu a realizaci
<br> opatření vyplývajících z energetických dokumentů a klimatického závazku Magistrátu hl <.>
<br> města Prahy,včetně koordinace projektů,projektového řízení a managementu
<br> • koordinace přípravy a realizace programů,projektů a strategických opatření a plánů v oblasti
energetických úspor,obnovitelných a druhotných zdrojů energie u majetku hl.města Prahy
<br> • příprava a zpracovávání metodických dokumentů,koncepčních záměrů,materiálů a strategií
pro problematiku energetického managementu hl.města Prahy včetně Územní energetické
<br> koncepce hl.města Prahy
<br> • spolupráce na krizovém řízení v oblasti energetické bezpečnosti s dalšími útvary Magistrátu
hl.města Prahy
<br> • odborné a metodické vedení příspěvkové organizac...

Načteno

edesky.cz/d/5579427

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz