« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Vyhrazené parkování Českobrodská - EV Bike PKD-89231/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhrazené parkování Českobrodská - EV Bike PKD-89231/2022
1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA mmm Mm IlllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPJB1QBW
<br> Oddělení silničního správního úřadu
<br> GEVIZO s.r.o.Libušská 620/25 142 00 Praha
<br> Vyřizuje/tel.: XXXXXX XXXXXX,Bc.Č.j.: XXXXXXXXX
<br> MHMP-1446086/ZOZZ/O4/Šv Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum: S-MHMP 1337330/2022PKD 08.08.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.& 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 21.07.2022 apo projednání sdotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie č.j.KRPA 252732-2/ČJ-2022-0000DŽ-S 3 ze dne 04.08.2022
<br> vydává podle ust.& 77 odst.1 písm.c) a 5 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v umístění svislého dopravního značení IP 12 (Vyhrazené parkoviště) + E13 „PO-PÁ PRO ZÁKAZNÍKY EV.Bike“ a vodorovného dopravního značení V 10d v rozměru 2,50 x 5,00m x 2 a A13a na místní komunikaci Českobrodská před domem čp.7/34 v MČ Praha 9,k.ú.Hrdlořezy v termínu návazném na související rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní komunikace: 15.08.2022 — 14.08.2023 dle přiložené situace dopravního značení,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu se situací dopravního značení připojené v příloze,TP 65 a výše uvedenou vyhlášk...

Načteno

edesky.cz/d/5578272

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz