« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 12.08.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D4 č. j. MD-24973/2022-930/7

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-MD-24973_2022-930_7.pdf
beton <.>
<br> propustDN 400
<br> IP
1
<br> 8
b
<br> k
m
<br> 4
5
<,> 6
<br> 0
5
<br> C
4
<br> a
<br> B
2
<br> IZ
1
<br> a
E
<br> 3
a
<br> k
m
<br> 4
5
<,> 6
<br> 0
5
<br> 30
0
<br> m
30
<br> 0
m
<br> 200 m
<br> IP
1
<br> 8
b
<br> k
m
<br> 4
5
<,> 4
<br> 1
5
<br> 200 m
<br> PØÍBRAM
K
<br> AM
ÝK
<br> N
<.> VLT <.>
<br> 118
<br> 45
<br> IS
7
<br> a
<br> PØ
ÍB
<br> RA
M
<br> K
AM
<br> ÝK
N
<br>.V
LT
<br> <.>
11
<br> 8
IS
<br> 6
g
<br> k
m
<br> 4
5
<,> 4
<br> 6
5
<br> C 4a
<br> B 2
B 2
<br> P
4
<br> P
4
<br> PR
A
<br> H
A
<br> 4
<br> PØ
ÍB
<br> R
A
<br> M
K
<br> A
M
<br> ÝK
N
<br>.V
LT
<br> <.>
<br> 11
8
<br> 30
0
<br> m
<br> IS
6
<br> b
<br> A
15
<br> A
9
<br> +
B
<br> 2
0
a
„6
<br> 0
"
<br> k
m
<br> 4
5
<,> 7
<br> 8
5
<br> P
4
<br> k
m
<br> 4
5
<,>
7
8
0
<br> B
2
<br> 0
a B
<br> 2
0
a
<br> B
2
<br> 0
b
<br> B
2
<br> 1
a
<br> B
2
<br> 6
k
m
<br> 4
5
<,> 7
<br> 4
0
<br> 2
5
0
m
<br> km
4
<br> 5
<,> 5
<br> 0
0
<br>
2
x
B
<br> 2
0
a
(8
<br> 0
)
<br> 800 m
<br> 800 m
<br> 8
0
0
m
<br> km
4
<br> 4
<,> 9
<br> 5
0
<br>
2
x
A
<br> 1
5
+
<br> E
3
<br> a
(8
<br> 0
0
m
<br> )
<br> PR
AH
<br> A
<br> STRAKONICE
<br> 2
0
0
0
m
<br> km
4
<br> 3
<,> 7
<br> 5
0
<br>
2000 m
2000 mPRAHA
<br> STRAKONICE
<br> 1) výňatek dálnice D4 Skalka - Háje
pravý jízdní pás
<br> B 20a - přechodné dopravní značení
<br> Legenda:
<br> B 20a - stávající dopravní značení
<br> pracovní místo
<br> stávající vodorovné značení
<br> B 20a - rušené stávající dopravní značení
<br> přechodné vodorovné značení
<br> PR
AH
<br> A
<br> STRAKONICE
<br> 2) výňatek dálnice D4 Skalka - Háje
pravý jízdní pás
<br> B
1
<br> E
1
<br> 3
- M
<br> IM
O
<br> V
O
<br> Z
ID
<br> E
L
<br> A
S
<br> T
A
<br> V
B
<br> Y
<br> Z
2
<br> +
3
<br> x
s
<br> v
ě
tlo
<br> ty
p
<br> u
1
<br> B
2
<br> 4
a
<br> E
1
<br> 3
-
<br> M
IM
<br> O
V
<br> O
Z
<br> ID
E
<br> L
A
<br> S
T
A
<br> V
B
<br> Y
<br> V 1a 0,125
V 4 0,125/d.130m
<br> V 2b 0,250/1,5/1,5/d.55m
<br> V 4 0,125/d.75m
<br> V 4 0,125/d.120m
V 4 0,125/d.100m
<br> DIO - PPP D4 SO 130 - ...
MD-24973_2022-930_7.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br> *MDCRX017I9KU*
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j./Sp.zn./Typ
<br> MD-24973/2022-930/7
MD/24973/2022/930 RD
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu
<br> (dále jen „Ministerstvo dopravy“),podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
na základě podnětu podnikající fyzické osoby Jana Nevšímala,IČO 482 50 503 <,>
se sídlem podnikání Chýnovská 852,391 11 Planá nad Lužnicí (dále jen „žadatel“),doručeného
ve dnech 25.7.2022 a 8.8.2022,a po písemném vyjádření Ministerstva vnitra,Odboru
bezpečnostní politiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“),č.j.MV-133324-4/OBP-2022 ze dne 10.8 <.>
2022 <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
na dálnici D4 v souvislosti s akcí „PPP D4 DIO – výstavba SO 161.1 (provizorní napojení SO 130
na silnici I/4)“ <.>
<br> Termín: 29.8.2022–30.11.2024,resp.dle příslušného rozhodnutí o uzavírce
Nedílnou součástí tohoto opatření je projekt přechodné úpravy provozu „DIO – PPP D4 SO
<br> 130,vedení objízdné trasy silnice I/4 MÚK 45 Háje“ (Jan Nevšímal – JANEV,06/2022) s tím,že
oproti přiloženému výkresu bude na dodatkové tabulce č.E 13 „Text nebo symbol“ pod svislými
dopravními značkami č.B 24a „Zákaz odbočování vpravo“ a č.B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel
v obou směrech“ upraven text na „MIMO VOZIDLA STAVBY“ <.>
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.Toto stanovení není použitelné
samostatně,ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o uzavírce,které bude v předmětné
věci vydávat Krajský úřad Středočeského kraje <.>
<br>
<br> Odůvodnění
Ministerstvo dopravy stanovilo přechodnou úpravu provozu na základě podnětu žadatele
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5578197

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz