« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: referent stavebního úřadu Městského úřadu Slavičín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: referent stavebního úřadu Městského úřadu Slavičín
Město Slavičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
samosprávných celků,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
<br>
referent stavebního úřadu Městského úřadu Slavičín
<br> druh práce • jednosměnný provoz,plný pracovní úvazek (40 hod.týdně – pondělí a XXXXXX do XX:XX
hod.)
<br> hlavní náplň práce: • výkon agendy prvoinstančního pověřeného obecného stavebního úřadu podle § 13 odst.1
písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů,ve správním obvodu stavebního úřadu Slavičín.Jedná se o
vydávání povolení a opatření pro umístění,povolení a kolaudace staveb a další činnosti
vyplývající z § 76 a násl.stavebního zákona <.>
<br> pracovní poměr: • na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) se zkušební dobou
3 měsíce;
<br> • předpokládaný nástup – říjen 2022 (lze upravit po vzájemné dohodě)
<br> platová třída: 10.platová třída (Katalog prací 2.10.20 – referent územního plánování a stavebního řádu) <,>
nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě,příloha č.1,+ osobní ohodnocení
<br> místo výkonu práce: město Slavičín,pracoviště Městského úřadu ve Slavičíně
<br> zákonné
předpoklady pro
vznik pracovního
poměru:
<br> splnění předpokladů stanovených § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,tj.:
<br> • fyzická osoba,která je státním občanem České republiky nebo cizím státním občanem s
trvalým pobytem v ČR
<br> • věk minimálně 18 let
<br> • způsobilost k právním úkonům
<br> • bezúhonnost
<br> • ovládání jednacího jazyka
<br> požadavky pro vznik
pracovního poměru:
<br> • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve
studijním oboru stavebního,architektonického nebo právnického směru,vyšší
odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v o...

Načteno

edesky.cz/d/5578069

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz