Město Slavičín

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://mesto-slavicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

město Slavičín
Osvobození 25
763 21 Slavičín

Datová schránka: jsub2vd
E-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 07. 2020 Rozhodnutí - územní rozhodnutí č. 3/2020
03. 07. 2020 Veřejná vyhláška - rozhodnutí č. 16/2020
03. 07. 2020 Zpráva č. 250/2019/EO o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí za rok 2019
03. 07. 2020 Schválený Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2019
03. 07. 2020 Výpis usnesení 63. schůze Rady města Slavičín
03. 07. 2020 Výpis usnesení 62. schůze Rady města Slavičín
03. 07. 2020 Závěrečný účet hospodaření města Slavičín - rok 2019
03. 07. 2020 Rozpočtová opatření Rady města Slavičín 2020
03. 07. 2020 Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Slavičín 2020
03. 07. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu města Slavičín na období 2021 - 2022
03. 07. 2020 Rozpočet města Slavičín rok 2020
03. 07. 2020 Schválený rozpočet MLZ 2020
03. 07. 2020 Schválený rozpočtový výhled MLZ 2021-2023
03. 07. 2020 Cena města Slavičín
03. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
03. 07. 2020 Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Slavičín 2019
03. 07. 2020 Výzva
03. 07. 2020 Rozpočtová opatření Rady města Slavičín 2019
03. 07. 2020 Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí
03. 07. 2020 Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Slavičín 2018
02. 07. 2020 Rozhodnutí - územní rozhodnutí č. 3/2020
02. 07. 2020 Veřejná vyhláška - rozhodnutí č. 16/2020
02. 07. 2020 Zpráva č. 250/2019/EO o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí za rok 2019
02. 07. 2020 Schválený Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2019
02. 07. 2020 Výpis usnesení 63. schůze Rady města Slavičín
02. 07. 2020 Výpis usnesení 62. schůze Rady města Slavičín
02. 07. 2020 Závěrečný účet hospodaření města Slavičín - rok 2019
02. 07. 2020 Pozvánka na XI. zasedání Zastupitelstva města Slavičín
02. 07. 2020 Pronájem nebytových prostor v podzemním objektu krytu CO na pozemku parc. č. 640/1 v k. ú. Slavičín - místnosti č. 37 o výměře 7 m2, jako zkušebny hudební skupiny, na dobu neurčitou, s minimálním nájemným ve výši 200 Kč/m2/rok
02. 07. 2020 Pronájem nebytových prostor v budově čp. 148 v Hrádku na Vlárské dráze - místnosti č. 102 o výměře 46 m2, za účelem provozování osobních a skupinových tréninků a činností s tím spojených, na dobu neurčitou, s minimálním nájemným ve výši 200 Kč/m2/rok
02. 07. 2020 Rozpočtová opatření Rady města Slavičín 2020
02. 07. 2020 Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Slavičín 2020
02. 07. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu města Slavičín na období 2021 - 2022
02. 07. 2020 Rozpočet města Slavičín rok 2020
02. 07. 2020 Schválený rozpočet MLZ 2020
02. 07. 2020 Schválený rozpočtový výhled MLZ 2021-2023
02. 07. 2020 Cena města Slavičín
02. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
02. 07. 2020 Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Slavičín 2019
02. 07. 2020 Výzva
02. 07. 2020 Rozpočtová opatření Rady města Slavičín 2019
02. 07. 2020 Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí
02. 07. 2020 Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Slavičín 2018
01. 07. 2020 Rozhodnutí - územní rozhodnutí č. 3/2020
30. 06. 2020 Veřejná vyhláška - rozhodnutí č. 16/2020
30. 06. 2020 Veřejná vyhláška - rozhodnutí č. 16/2020
30. 06. 2020 Zpráva č. 250/2019/EO o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí za rok 2019
30. 06. 2020 Schválený Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2019
30. 06. 2020 Výpis usnesení 63. schůze Rady města Slavičín
30. 06. 2020 Výpis usnesení 62. schůze Rady města Slavičín

XML