Město Slavičín

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://mesto-slavicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

město Slavičín
Osvobození 25
763 21 Slavičín

Datová schránka: jsub2vd
E-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 10. 2020 Oznámení - zahájení společného řízení
28. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení
28. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu č. 66-II/2020
28. 10. 2020 Dotační program - "Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže v roce 2021"
28. 10. 2020 Dotační program - "Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2021"
28. 10. 2020 Dotační program - "Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti v roce 2021"
28. 10. 2020 Dotační program - "Podpora rozvoje kultury v roce 2021"
28. 10. 2020 Výběrové řízení na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Slavičín
28. 10. 2020 Výpis usnesení 73. schůze Rady města Slavičín
28. 10. 2020 Výpis usnesení 74. schůze Rady města Slavičín
28. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu č. 65/2020
28. 10. 2020 Pozvánka na XIV. zasedání Zastupitelstva města Slavičín
28. 10. 2020 Oznámení - zahájení společného řízení
28. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení
27. 10. 2020 Oznámení - zahájení společného řízení
27. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení
27. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu č. 66-II/2020
27. 10. 2020 Dotační program - "Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže v roce 2021"
27. 10. 2020 Dotační program - "Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2021"
27. 10. 2020 Dotační program - "Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti v roce 2021"
27. 10. 2020 Dotační program - "Podpora rozvoje kultury v roce 2021"
27. 10. 2020 Výběrové řízení na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Slavičín
27. 10. 2020 Výpis usnesení 73. schůze Rady města Slavičín
27. 10. 2020 Výpis usnesení 74. schůze Rady města Slavičín
27. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu č. 65/2020
27. 10. 2020 Pozvánka na XIV. zasedání Zastupitelstva města Slavičín
27. 10. 2020 Výběrové řízení na prodej hmotných nemovitých věcí - 6 skladových objektů bez pozemků v k. ú. Bojkovice
27. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
27. 10. 2020 Schválený Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2019
27. 10. 2020 Zpráva č. 250/2019/EO o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí za rok 2019
27. 10. 2020 Závěrečný účet hospodaření města Slavičín - rok 2019
27. 10. 2020 Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Slavičín 2020
27. 10. 2020 Rozpočtová opatření Rady města Slavičín 2020
27. 10. 2020 Rozpočet města Slavičín rok 2020
27. 10. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu města Slavičín na období 2021 - 2022
27. 10. 2020 Schválený rozpočtový výhled MLZ 2021-2023
27. 10. 2020 Schválený rozpočet MLZ 2020
27. 10. 2020 Cena města Slavičín
27. 10. 2020 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
27. 10. 2020 Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Slavičín 2019
27. 10. 2020 Výzva
27. 10. 2020 Rozpočtová opatření Rady města Slavičín 2019
27. 10. 2020 Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí
27. 10. 2020 Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Slavičín 2018
25. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu č. 66-II/2020
25. 10. 2020 Dotační program - "Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže v roce 2021"
25. 10. 2020 Dotační program - "Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2021"
25. 10. 2020 Dotační program - "Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti v roce 2021"
25. 10. 2020 Dotační program - "Podpora rozvoje kultury v roce 2021"
25. 10. 2020 Výběrové řízení na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Slavičín

XML