« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na vybraná území hl.m.Prahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na vybraná území hl.m.Prahy
PRA HA PRA GUE PRA GA PRA G HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor pozemních komunikac í a drah Oddě l en í s i ln ičního sp rávn ího úřadu MHMPXPJ6Y5D5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 VývéšenG dne: Sejmuto dns: 4,9.Pořadové čífilcr ; Pcíet listů: Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s.Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 Vyřizuje/linka/tel.: XXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXXXXXX Počet listů/příloh: X/X Datum: XX.7.2022 Váš dopis zn./ze dne: Č.j.: MHMP-1340180/2022/04/Kí' Spis,zn.: S-MHMP 987087/2022PKD NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust,§ 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“) a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,v platném znění,podle ust.§ 171 a § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen „správní řád“),a podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,v platném znění,po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy,odboru služby dopravní policie,č.j.KRPA 13618-9/ČJ-2022-0000DŽ ze dne 14.7.2022 oznamuje návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění a úpravách dopravního značení na komunikacích Evropská,Drnovská,Podbělohorská,Na Radosti,Karlovarská,Strahovský tunel,Plzeňská,Rozvadovská spojka,Poncarova,Strakonická,Cínovecká,Kbelská,Novopacká aj.za účelem omezení vjezdu nákladních automobilů s celkovou hmotností nad 12 t (zákaz vjezdu tranzitujících vozidel,úplný zákaz vjezdu) na vybraná území hl.m.Prahy,zejména městských částí Praha 5,6,8,13,14,17,dle přiložené dokumentace dopravního značení,která je nedílnou součástí tohoto návrhu.Odůvodnění Na základě žádosti Technické sp...

Načteno

edesky.cz/d/5578016

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz