« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - OOP 7AY 6143

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0783 2 img 809093511 0001
1‘~ * 7 Q~.~j.o ‘~ o C,~ ~5~L I ~ )() ~ CI) ‘.<.>.D ~ ~DF1.2cD~ ‘~ ~ ~ (.J ~ Ec‘~~ ~ ~C.oc,)C‘)I,<,> 3 ~‚G).~ O)d.~L>~.0 F ~ •~.<.> ~ ~ ~ ~ ‘~;.4~o -J 9 C“ ~“( ~ )Q,~.2 •- ‘~: -~ • : ~ ~.‚.— ~‘~ <.>,•í•‘.‘~;.o ~ ~ ~-.~ r.~.~.<.> ~.<.>.<.> ~.-~ ~.<.>.~ ‘ ‚ ~ :~‘~ :~.‚ ~.<.> ~~ ~„ ~•‘~ ‚.<.>.~ ~ !~.‘ ‘-.~- -~.<.>.<.>.~.: ‘ ~ ;~‘ ‘.~.1~•- ‚~ ‚ ‚ ‚ ~ ~‘~‘ ‚~‘ ~ ~ ~ ~: ~ ‚~ ~ “ ;‚‘‘,~,<.>.‘ :‘ k~.‚‘iť~.~ ‘~.:.<.> 4f~)~ ~ r“ %~‚ ~ ~‘.‚ J ~uJ 5ZÓc3~te~5tvy)r‘~‘«i2r~hy •~ KRPA 2~L‘ 4‘V~ ~‘.<.> J-2O2~.o‘~~1 Dne: 03 -08- 2022 P1jr.jWĺDu~~~ I L.Zr kpt ~enÍŠkev~ Souhlasné s.vsko smyslu ~77 odst.I c) a 2 b~ :.Č 361 ‘2000 Sb.~ ~25 odst a ~‚ zaI~ 3/1997 Sb.F- N a) a) IN O 0~ ‘co LI,co > O I co O.‘W a) N co I.<.> >- > a) U co E O ‘co ).N C 4-,(Ji co ).N > ÷ ti.) O < — X W ‘(-.O + O.N (0 (0 )- 0~ (,D O.) O r‘ <.>,‘ ‘0 a) ‚(— 0.co > O L.(0 — co F D • •‚~~ ‚.‚.~~r.~.-~~ r.-~ -~ ‘~: _.<.> čče~ ~‘ ‚.~L“1~.~4 ~ ~‘ ‚«b ~ ‘~.-.-:.:~ď~ ‚.<.>.‘I‘~.~‘.“•~.:~.‘ -‘ ~ I~‘“ ‘J-~ ~~‘ <.>
0783 1 OOP 2022 08 12T121205 439
Sídlo: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
Pracoviště: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
<br> IČO: 00231126,DIČ: CZ00231126
<br> Telefon: 267 902 111
ID DS: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
Odbor dopravy
Oddělení silniční správní úřad
<br>
Datovou schránkou Vaše zn.:
Ze dne: 03.08.2022
<br>
<br>
<br>
Č.j.: MCP11/22/046212/OD/AND
Spis.zn.: S-MCP11/22/045260/2
Naše zn.:
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXXXX XXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: andrlovam@prahaXX.cz
<br>
Datum: 09.08.2022
<br>
<br>
<br> V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A
<br>
Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Odbor dopravy,oddělení silniční správní úřad,ÚMČ Praha 11,jako příslušný silniční správní úřad
(dále jen SSÚ),který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na místní
komunikaci II.– IV.třídy podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o
silničním provozu) a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut
hl.m.Prahy v přenesené působnosti,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ust.§ 171 a § 173
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),po
písemném vyjádření zástupce Policie ČR,Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy,odbor služby
dopravní policie pod č.j.KRPA-254117-1/ČJ-2022-0000DŽ ze dne 03.08.2022
<br>
v y d á v á
<br>
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,ve
správním obvodu Praha 11
<br>
opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu
<br> na pozemní komunikaci ul.Tatarkova,před č.p.709/6,Praha 4,(podélně ke komunikaci),spočívající
v odstranění přechodného dopravního značení IP 12 + O1,"vyhrazené parkoviště" se symbolem
zařízení,nebo prostoru pro os...

Načteno

edesky.cz/d/5578003

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz