« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - rozhodnutí - společné povolení (U+S): "Revitalizace vnitrobloku mezi komunikacemi Matúškova, Schulho

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0785 2 a C3 KOORDINACNI SITUACE Matuskova
H
<br> 782/2
<br> 783/4
<br> 784/6
<br> 785/8
786/10
<br> 787/12
<br> 788/13
<br> 789/11
<br> 790/9
<br> 791/7
<br> 772/75
<br> 773/73
<br> 774/71
<br> 775/69
<br> 776/67
<br> 793/3
<br> 792/1
<br> 781
<br> 780
<br> 777
<br> 778
<br> 779
<br> TS
<br> PSÍ LOUKA
<br> cvičící prvk
y
<br> pro seniory SPORTOVNÍ
LOUKA
<br> infotabule
<br> stávající oplocené dětské hřiště
<br> posezení
<br> lavička
z klád
<br> m
la
<br> t
<br> tabule na k
reslení
<br> w
or
<br> ko
ut
<br> ov
é
<br> hř
iš
<br> tě
<br> záhon
<br> PÍTKO
<br> 1774/2
<br> 1841
<br> 1120/63
<br> 1120/65
<br> 1120/66
<br> 1120/28
<br> 1779
<br> 441/2
<br> 1120/53
441 /2
<br> 1120/27
<br> 1839
<br> 1838
<br> 1120/26
<br> 111 4/2
<br> 1114/2
<br> 1114/1
<br> 0
<br> 1773
<br> 1774/1
<br> 1744/2
<br> 1744/5
<br> 1744/1
<br> 1742
<br> 1746
<br> 1740
<br> 1736
<br> 1737
<br> 1735
<br> 1121
<br> 1120/62
<br> 1120/46
<br> 1120/45
<br> 1120/24
<br> 1119
<br> 1118
<br> 1120/22
<br> 1117
<br> 1120/23
<br> 1120/25
<br> 1113
<br> 1112
<br> 3101
<br> 2350
<br> 1744/3
<br> 1741
<br> 1744/4
<br> 174 4/5
<br> 1775/2
<br> 1775/1
<br> 1120/52
<br> 1120/48
<br> 1115 1120/49
<br> 1120/43
<br> 1120/50
<br> 1120/47
<br> 1116
<br> 1120/51
<br> 112 0/51
<br> 1120/9
<br> 1125/1
<br> 1120/17
<br> 1120/18
<br> 112 0/17
<br> 112 0/18
<br> 1124/1
<br> 1120/21
<br> 1120/61
<br> 1123
<br> 111 0/3
<br> 2014/497
<br> 201 4/497
<br> 127 5/6
<br> 111 0/2
<br> 127 4/4
<br> 1120/8
<br> 2014/496
<br> 1275/6
<br> 1110/2
<br> 1120/19
<br> 1275/5
<br> 1120/20
1120/39
<br> 1120/80
<br> 1120/95
<br> 112 0/95
<br> 1139/1
<br> 112 0/94
<br> 1120/94
<br> 1120/92
<br> 1120/88
<br> 1120/93
<br> 1120/89
<br> 1120/91
<br> 1120/60
<br> 1120/58
<br> 264 8/4
<br> 2646/4
<br> 2649/2
<br> 264 6/4
<br> 26
48
<br> /3
<br> 264 8/1
<br> 2648/2
<br> 2648/1
<br> 1275/7
<br> 1274/2
<br> 2014/498
<br> 1110/3
<br> 2014/499
<br> 1274/4
<br> 1120/86
<br> 1120/84
<br> 1120/82
<br> 1120/11
<br> 1127/1
<br> 1120/85
<br> 1120/15
<br> 112 0/83
<br> 112 0/12
<br> 1120/12
<br> 1120/...
0785 1 21 004864 (2)
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Ocelíkova 672/1,149 41 Praha 415
<br> 
VITP11.VD_181360
<br> Odbor výstavby,Vidimova 1325,Praha 4,Telefon: 267 902 111
<br>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Sp.značka: OV/21/004864/Bu
<br> Čj.: MCP11/22/038640/OV/Bu Praha,12.08.2022
<br> Vyřizuje: Ing.XXX XXXXX
Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> tel.: XXX XXX XXX
<br> e-mail: buresj@praha11.cz
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> I <.>
<br> Úřad městské části Praha 11,odbor výstavby,jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst.1
<br> a § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon o pozemních komunikacích"),§ 15 odst.1 písm.c) a § 94j odst.1 zákona č.183/2006
<br> Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> "stavební zákon"),a podle vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve
znění pozdějších předpisů,ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení")
<br> posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 26.01.2021
<br> podala a dne 22.06.2022 pod č.j MCP11/22/037349 naposledy doplnila
<br> Městská část Praha 11,IČO 00231126,Ocelíkova 672/1,Praha 4-Háje,149 00 Praha 415 <,>
<br> kterého zastupuje REINVEST spol.s r.o <.>,IČO 65410840,K Novému dvoru 897/66,Praha 4-
<br> Lhotka,142 00 Praha 411
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního
<br> rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> na stavbu nazvanou:
<br> "Revitalizace vnitrob...

Načteno

edesky.cz/d/5578001

Meta

Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 11
27. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz