« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Zveřejnění - "Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 – 2027" – koncepce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznameni_koncepce_a_informace_o_moznosti_nahlizet.pdf
Městská část Praha 9
<br> Úřad městské části
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> Sokolovská 14/324,180 49 Praha 9
Telefon: 283 091 111
<br> E-mail: brabcovad@praha9.cz
www.praha9.cz
<br> _________________________________________________________________________
<br>
<br>
<br> INFORMACE
<br>
PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE 2022 - 2027
<br>
Dle zákona č.100/2011 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
<br> souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
<br> zveřejňujeme informaci o návrhu koncepce „Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022-2027“ <,>
<br> včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví <.>
<br>
<br> Do návrhu koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových
<br> stránkách https://portal.cenia.cz/sea,pod kódem koncepce MZP289K <.>
<br>
<br> Každý může Ministerstvu životního prostředí (MŽP),odboru posuzování vlivů na životní
<br> prostředí a integrované prevence,zaslat ke koncepci své písemné vyjádření do 20 dnů ode dne
<br> zveřejnění informace o návrhu koncepce na úřední desce posledního kraje <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXX
<br> pověření vedením OŽP
<br> v.z.Mgr.XXXXXX XXXXXXXX
<br> podepsáno elektronicky
<br> kopie: spis
<br>
<br> 2022-08-12T07:08:03+0200
Mgr.XXXXXX XXXXXXXX XXXeXXXXXXXXXcXXXbXaXXXXXbXXXXXaXXXXcdXa

Načteno

edesky.cz/d/5577986


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz