« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Žádost o opatření obecné povahy - OŹPaD - PREK_030

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

snimek_konecny_v_PD-_UK-_NN3213-_KE_GARAZIM.pdf
2022-08-11T15:38:43+0200
Elektronická pečeť MU Praha 4 bd03af3fc505d8e4b4e1bb86f4d83d3e61d48aee
user_ts
<br>
2022-08-12T08:39:24+0200
XXXXXXXX XXXXX edXaXXebeXbcXdXXXXXXXaXfdfXXXXXcXXXcfXXf
OOP-_STANOVENI-_UK-NN3213-_pri_ul._KE_GARAZIM-_nove_stani_elektromobilu_pred_KFC_a_dalsi_upravy-_STAND_BY_power_s.r.o.-_2022.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 - Krč
<br> O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í A D O P R A V Y
<br>
<br> Pražská energetika,a.s.<,>
<br> Na Hroudě 1492/4
<br> 100 00 Praha 10
<br> IČ: 60193913
<br> zastoupena STAND BY power,s.r.o <.>
<br> ul.Beranových 65
<br> 199 00 Praha 9- Letňany
<br> IČ: 28880170
<br> DS: 77d34du
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn.Naše značka Vyřizuje/linka Praha
P4/145963,270612/22/OŽPAD/NOVO/00214/OOP-DZ -031 Z.Novotná/26 11 92 263 12.08.2022
<br>
<br>
Opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze 4
<br>
Úřad městské části Prahy 4,odbor životního prostředí a dopravy,oddělení dopravy,jako příslušný
<br> silniční správní úřad na území správního obvodu Městské části Praha 4,příslušný dle § 124 odst.6 zák <.>
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů,(dále jen „ zákon o silničním provozu“) a podle ustanovení § 171 až § 174,zák.č <.>
<br> 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,( dále jen „správní řád“),na základě řízení o
<br> návrhu opatření obecné povahy,zahájené dne 30.03.2022 a po projednání s příslušným orgánem Policie
<br> ČR,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy- odbor služby dopravní policie,Kongresová 2,140 21
<br> Praha 4,po písemném vyjádření ze dne 13.05.2022 pod čj: KRPA-151009-2/ČJ-2021-0000-DŽ <.>
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,a
<br> novela vyhláškou č.84/2016 Sb <.>,v platném znění,kterou se provádí zákon o silničním provozu,na
<br> místních komunikacích
<br>
<br> opatření obecné povahy-
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Ke Garážím,Praha 4- k.ú.Michle
/poblíž objektu restaurace KFC,pozemek parcel.č.1342/4 a 3319/10,k.ú.Michle /
<br>
<br>
<br> Návrh trvalé místní úpravy silničního provozu,pro vydání stanovení,opatřením...

Načteno

edesky.cz/d/5577978

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz