« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Hodonínská - uzavírka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIR_058_Hodoninska.pdf
„__-_ -'-"" ' "
<br> “'N 'i'"-.- '._ _.(=.<.>.— ff-ř.„!“2" »“ '.“ FT:.<.>.R.<.> - [ "že“ u
<br> mmůumznm DE<> | _ADZCZHXDOW mažu) Am „Gsm z><mmmzn Éngn Šum.„šnmš
<br> MHHCDON UE
<br> ©
<br>.Je pwým 2.0%.„.<.>.<.>.„Ch:._„_.<.>.„.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> „.<.>.<.>.<.>
<br> |.||
<br> 3.33 O? x 233333.: 3395
<br> mx: & <.>
<br> šp,Ř “max.$ c,<.>.UĚŠBN _ 303._„_m.<.>.<.>.„„ &
<br> u:.<.> E.<.> Eom? _.<.> „„B.magma; f_n—„=D
<br> %—
<br> SITUACE DID
<br> Měna '.l <.>
<br> „.mv: “::.<.> Ž",<.> - '.- |“ I' '
<br> — KOMUNIKACE,ETAPA 4A
<br> Quan NAVRŽENÉ DUČASNÉ DUPR.ZNAČENi
<br> “ ZóBDR
<br> REZIDENCE DLIVA
DIR_058_VV_Hodoninska_Ridera_vz_Vlnova.pdf
Sídlo: Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 IČO: 0006 3584 Tel: + 420 26 11 92 111
<br> Pracoviště: Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 Bankovní spojení: 19-2000832359/0800
e-mail: posta@praha4.cz
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4
O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í A D O P R A V Y
<br>
<br>
<br>
Ridera Stavební a.s <.>
<br> Dělnická 382/32,708 00 Ostrava
<br> IČ: 45192464
<br>
<br>
zastoup.: XXXXX XXXXXX
<br> Bratří Čapků XXXX,XXX XX Úvaly u Prahy
<br> IČ: 86620681
<br>
<br>
Č.j.: P4/186325/22/OŽPAD/HART-DIR 058/22 V Praze: 08.08.2022
Vyřizuje: Ing.Hartman
Telefon: 261 192 237
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v Praze 4
<br>
Odbor životního prostředí a dopravy,příslušný podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu),po písemném
<br> vyjádření Policie ČR – Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,odboru služby dopravní policie,č.j.:
<br> KRPA- 174262-4/Čj-2022-0000DŽ ze dne 29.07.2022
<br>
s t a n o v í
<br>
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v ul.Hodonínská,Pod dálnicí,Michelská,Podle
<br> Kačerova <.>
<br>
Jedná se o užití přechodného dopravního značení dle přiložených a odsouhlasených situačních plánků.Z
<br> důvodu provádění stavebních prací půjde o zákaz vjezdu všech vozidel - úplnou uzavírku v ul.Hodonínská <,>
<br> dále zákaz zastavení,zákaz odbočení vpravo,přikázaný směr jízdy (vpravo/vlevo/vpravo a vlevo),přikázaný
<br> směr objíždění vlevo,zúžení vozovky z jedné strany,slepou komunikaci <.>
<br>
Užité DZ: B1,B24a,C2b,C2c,C2f,C4b,A15,A6b,S7,Z2,Z4a,IP10a,IP10b,E13
<br>
Termín: 15.08.2022 – 17.08.2022 4 B.etapa Pod dálnicí – dům č.1239/6
<br>
<br> 18.08.2022 – 20.08.2022 4 A.etapa Michelská – Pod dálnicí
<br>
Odůvodnění: Odbor životního prostředí a dopravy stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních
<br> komuni...

Načteno

edesky.cz/d/5577974

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz