« Najít podobné dokumenty

Město Chrudim - ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Žádost o stanovení PÚP, Skutečské posvícení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Chrudim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-064139.pdf
Městský úřad Chrudim +420 469 657 111 IDDS: 3y8b2pi
<br> Resselovo náměstí 77 urad@chrudim-city.cz IČ: 00270211
<br> 537 16 Chrudim www.chrudim.eu
<br> Odbor dopravy
/ oddělení dopravy a komunikací
<br> Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim
<br> Č.j.: CR 064378/2022 ODP/Žd
Spis.Zn.: CR 064139/2022 Žd
Váš dopis ze dne:
Spis.a skart.znak a lhůta: 280.4 S/5
Počet listů: 2
Počet příloh: 1
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
Tel: XXX XXX XXX
E-mail: petra.zdimalova@chrudim-city.cz
<br> V Chrudimi dne: 12.8.2022
<br> Veřejná vyhláška
<br> O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y
<br> Městský úřad Chrudim,Odbor dopravy,oddělení dopravy a komunikací,jako příslušný správní
úřad dle ustanovení § 124 odst.6 zákona číslo 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti
podané veřejnoprávní korporací Město Skuteč (IČO 00270903),se sídlem Palackého náměstí
133,539 73 Skuteč (dále jen „žadatel“),dne 11.08.2022,a písemného vyjádření Policie České
republiky,Územního odboru Chrudim,Dopravního inspektorátu k přechodné úpravě provozu na
pozemních komunikacích ze dne 04.08.2022 pod č.j.KRPE-58177-2/ČJ-2022-170306
<br> s t a n o v í
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona číslo 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a dle vyhlášky číslo
294/2016 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů,přechodnou úpravu provozu – užití přenosných dopravních značek
svislých,vodorovných,světelných signálů a dopravních zařízení (dále jen „DZ“) na pozemních
komunikacích takto:
<br> 1.Rozsah omezení provozu: úplná uzavírka <.>
<br> 2.Na pozemních komunikacích: místních komunikacích (dále jen „MK“) na Palackého
náměstí a ulice Československé armády v obci (místní části) Skuteč <.>
<br> 3.V úseku (místě) pozemní komunikace dle bodu č.2):
- parkoviště na Palackého náměstí
- v ulici Česko...

Načteno

edesky.cz/d/5577935

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Chrudim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz