« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - R-IX/2022 - Záměr města vybrat vhodné nájemce do bytů - START 1+kk 2. kolo

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

p2_Byt_typu_1kk.pdf 47,70 kB
p1_Situacni_mapa_Zatisi_2._etapa.pdf 281,52 kB
R-IX_22-zamer_12.8.2022_-_31.8.2022_START_Zatisi_1_kk_2.kolo.pdf 521,08 kB
MMP/276037/22
<br>
<br> 1
<br>
<br> Statutární město Plzeň
zastoupené Odborem bytovým Magistrátu města Plzně
<br> (dále jen vyhlašovatel)
<br> oznamuje v souladu s usnesením Rady města Plzně č.656 ze dne 27.června 2022
<br>
<br> z á m ě r
<br>
vybrat z řad občanů vhodné nájemce formou podání přihlášky na dostupné bydlení
<br> s registrací do bytů v domech ve vlastnictví města Plzně <.>
<br> Jedná se o „startovací“ byty vyčleněné pro „mladé a samoživitele/ky“ mladší 36 let
<br> (definované dále) situované ve zcela nově budovaných domech lokality Zátiší,vymezené
<br> ulicemi Línská a Kreuzmannova.Předpokládané dokončení výstavby do konce září 2022 <.>
<br>
<br> Nájemcem těchto vyčleněných bytů se tedy může stát žadatel na dostupné bydlení s registrací
<br> mladší 36 let,v případě společných nájemců jsou oba mladší 36 let,a k datu uzávěrky
<br> záměru na nájem bytu:
<br> - žadatel pracuje minimálně 6 měsíců nebo je absolvent (tj.žadatel dosáhl
vysokoškolského,středoškolského s maturitní zkouškou nebo středoškolského
<br> vzdělání s výučním listem (délka studia 3 roky) za podmínky,že od 1.dne
<br> následujícího měsíce po absolvování školy do 6 kalendářních měsíců uzavře
<br> pracovní smlouvu s datem nástupu do zaměstnání ve stejné lhůtě) <,>
<br> - žadatel je v současné době na mateřské či rodičovské dovolené,ale
bezprostředně před nástupem na mateřskou či rodičovskou dovolenou
<br> pracoval minimálně 6 měsíců <,>
<br> - u společných žadatelů alespoň jeden z nich pracuje minimálně 6 měsíců nebo
je absolvent <.>
<br> Pro účel tohoto záměru v souladu s příslušným usnesením RMP se pojmem „žadatel pracuje
<br> minimálně 6 měsíců“ rozumí práce na základě pracovní smlouvy a je rovnocenný pojmu
<br> „žadatel podniká dle zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,minimálně 12 měsíců“ <.>
<br>
<br>
<br> 2 byty o velikosti 1+kk,lokalita Zátiší,objekt č.08,1.NP,budoucí
<br> adresa: Kreuzmannova ulice
Byty jsou určeny pouze pro registrované zájemce z Kategorie 3,skupiny a),b),tj.p...

Načteno

edesky.cz/d/5577879

Meta

Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz