« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - Záměr města uzavřít dodatek k výpůjčce nemovitých věcí na adrese Pražská 16

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer.pdf 530,24 kB
MMP/259350/22
<br>
Statutární město Plzeň
<br>
podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,oznamuje záměr:
<br>
<br> uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí z důvodu prodloužení
<br> doby výpůjčky
<br>
nemovité věci zapsané na LV č.1 pro k.ú.Plzeň,obec Plzeň,vedené v katastru nemovitostí
<br> Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,Katastrální pracoviště Plzeň – město:
<br>
<br> - pozemek p.č.54,zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 523 m2,jehož součástí
je stavba Vnitřní Město,č.p.86,vše k.ú.Plzeň <.>
<br>
<br>
<br>
Případné připomínky k záměru adresujte po dobu zveřejnění odboru evidence majetku Magistrátu
<br> města Plzně,Škroupova 7,301 00 Plzeň,kde můžete získat podrobnější informace o předmětu
<br> záměru.Tel.37 803 3731 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
„otisk úředního razítka“
<br> Mgr.XXXX XXXXXXXX,MBA,v.r <.>
<br> vedoucí odboru evidence majetku MMP
<br>
2022-08-11T12:40:28+0200
Statutární město Plzeň f8f4eea9e2c559a5ee9252c3092f1a39467f1bd8
user_ts

Načteno

edesky.cz/d/5577878

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz