« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - Záměr města rozšířit výpůjčku o poz.p.č. 270/5, jehož souč. je st. bez čp/če, obč.vyb., k.ú.Skvrňany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZAMER.pdf 372,04 kB
MMP/266270/22
<br>
<br> Statutární město Plzeň
podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,oznamuje záměr
<br>
<br> uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce
<br>
ve smyslu rozšíření předmětu výpůjčky o pozemek p.č.270/5,zastavěná plocha a nádvoří,o výměře
<br> 107 m2,jehož součástí je stavba bez čp/če,obč.vyb <.>,k.ú.Skvrňany <.>
<br>
<br> Pozemek je zapsaný na listu vlastnictví č.1 pro katastrální území Skvrňany,obec Plzeň,vedeného
<br> v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,Katastrální pracoviště Plzeň - město <.>
<br>
<br>
Případné připomínky nebo dotazy k uvedenému záměru adresujte po dobu zveřejnění odboru evidence majetku
<br> Magistrátu města Plzně,Škroupova 7,301 00 Plzeň,tel.37 803 3710,kde můžete získat podrobnější informace
<br> o předmětu záměru <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> „otisk úředního razítka“
<br> Mgr.XXXX XXXXXXXX,MBA „v.r.“
<br> vedoucí odboru evidence majetku MMP
<br>
<br> 2022-08-04T13:04:54+0200
Statutární město Plzeň 572d15e2a3260cd5186602d0f7d20d545a601c1c
user_ts

Načteno

edesky.cz/d/5577877

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz