« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - Záměr města rozšířit předmět výpůjčky o část pozemku p.č. 1892/21 k.ú. Plzeň pod přístavbou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZAMER.pdf 438,01 kB
MMP/266260/22
<br>
<br> Statutární město Plzeň
podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,oznamuje záměr
<br>
<br> uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce
<br>
ve smyslu rozšíření předmětu výpůjčky o část pozemku p.č.1892/21,ostatní plocha,zeleň <,>
<br> o výměře cca 96 m2 z celkové výměry 1210 m2,k.ú.Plzeň,pod přístavbou <.>
<br>
<br> Pozemek je zapsaný na listu vlastnictví č.1 pro katastrální území Plzeň,obec Plzeň,vedeného
<br> v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,Katastrální pracoviště Plzeň - město <.>
<br>
<br>
Případné připomínky nebo dotazy k uvedenému záměru adresujte po dobu zveřejnění odboru evidence majetku
<br> Magistrátu města Plzně,Škroupova 7,301 00 Plzeň,tel.37 803 3710,kde můžete získat podrobnější informace
<br> o předmětu záměru <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> „otisk úředního razítka“
<br> Mgr.XXXX XXXXXXXX,MBA „v.r.“
<br> vedoucí odboru evidence majetku MMP
<br>
<br> 2022-08-04T12:32:04+0200
Statutární město Plzeň e905b44ae205ceb269740b0768e47b788d869de1
user_ts

Načteno

edesky.cz/d/5577876

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz