« Najít podobné dokumenty

Město Liberec - Referent oddělení územního řízení a stavebního řádu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Liberec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

[455.13 kB]VYBRIZ_ref.odd.uzemniho_rizeni_a_SR_2022.pdf
S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C
nám.Dr.E.Beneše 1/1,460 59 Liberec 1
<br>
<br>
<br> Tajemník Magistrátu města Liberec
<br> v y h l a š u j e
podle § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků <,>
<br> výběrové řízení <,>
které je podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka zařazeného do funkce
<br> REFERENT ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
na odboru Stavební úřad Magistrátu města Liberec
<br> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
<br> Podmínky výběrového řízení:
Místo výkonu práce: budovy Magistrátu města Liberec a území správního obvodu města Liberce <,>
<br> jakožto obce s rozšířenou působností <.>
<br> Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát fyzická osoba,která je státním občanem
<br> České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt),dosáhla věku
<br> 18 let,je způsobilá k právním úkonům,je bezúhonná,ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady
<br> pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem (např.kvalifikační předpoklady stanovené
<br> zákonem) <.>
<br> Další požadavky stanovené statutárním městem Liberec pro uchazeče:
<br>  vysokoškolské vzdělání v některém z oborů zaměřených na oblast stavebnictví;
<br>  základní znalost stavebního zákona a orientace v předpisech veřejného stavebního práva;
<br>  dobré komunikační schopnosti pro jednání s právnickými i fyzickými osobami;
<br>  řidičský průkaz skupiny B,uživatelská znalost práce s PC (Microsoft Office) <.>
Uvítáme praxi v oblasti výstavby,ve veřejné správě,znalost práce s mapovými podklady a přehled o
<br> místopisu města Liberce.Místo je vhodné i pro nové absolventy vysokých škol v příslušných stavebních
<br> oborech <.>
<br> Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat jeho:
<br> - jméno,příjmení a titul; - datum a místo narození; - státní příslušnost; - mí...

Načteno

edesky.cz/d/5577599

Meta

Stavební informace   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Liberec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz