« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici III. třídy č. 36918 na ul. Mírová a na místní komunikaci ul. Ballonova v obci Postřelmov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici III. třídy č. 36918 na ul. Mírová a na místní komunikaci ul. Ballonova v obci Postřelmov
IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
<br> DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #mestozabreh
<br> VITZAB.VD_315707
MUZB/40601/2022/OD
<br> Doporučeně/ DS/Elektronicky ČÍSLO JEDN.: MUZB/40601/2022/OD
SPIS.ZN.: DO39678/2022/ICh
<br> Rozdělovník VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXXXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: posta@muzabreh.cz
<br> DATUM: 11.08.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Zábřeh,Odbor správní,oddělení dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle
§ 124 odst.6 a § 77 odst.1 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“),ve znění pozdějších
předpisů; na základě žádosti,kterou 08.08.2022 podal(a) EKOZIS spol.s r.o <.>,IČO 41031024,Na
Křtaltě 980/21,789 01 Zábřeh (dále jen “žadatel”),kterého zastupuje Dopravní značení Svoboda <,>
Olomouc s.r.o <.>,IČO 27848116,Pavelkova 222/2,779 00 Bystrovany; projednal podle § 77 odst.3)
zákona o silničním provozu návrh stanovení přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem,jímž
je dle § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie,která vyjádřila s předmětným
návrhem přechodné úpravy provozu souhlas ve stanovisku Policie České republiky,Dopravního
inspektorátu Šumperk,č.j.KRPM-111975-2/ČJ-2022-140906 z 11.08.2022,a proto
<br> oznamuje
<br> vydání opatření obecné povahy dle § 77 odst.5) zákona o silničním provozu v souladu
s ustanovením § 171 a § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“),kterým
<br> STANOVÍ
<br> přechodnou úpravu provozu a užití zařízení pro provozní informace na silnici III.třídy č.36918 na
ul.Mírová a na místní komunikaci ul.Ballonova v obci Postřelmov – viz příloha <.>
<br> Termín: 29.08.2022 - 31.10.2022 <.>
<br> Důvod: realizace stavby "Doplnění chodníků na ul.Mírová v Postřelmově" - výkopové práce <,>
dláždění obrubníků a pokládka d...

Načteno

edesky.cz/d/5577505

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz