« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (trvalém) č. 11549 - ul. Svornosti - "Vyhrazené parkovací místo v ul. Svornosti v Ostravě - Zábřehu".

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1130.pdf
Magistrát města Ostravy odbor dopravy Vaše značka: Ze dne: c.j.: Sp.zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: SMO/518407/22/OD/pro S-SMO/292269/22/OD/3 Ing.Procházka +420 599 442 390 +420 599 442 034 tprochazka@ostrava.cz 2022-08-11 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Magistrát města Ostravy odbor vnitřních věcí písemnost ev.č.vyvěšena dne i 2 i ' 2022 sňata dne za správnost Mgr.XXXXX XXXXX souběžně zveřejněna na internetu Rozdělovník Vyhrazené parkovací místo v ul.Svornosti v Ostravě - Zábřehu Opatření obecné povahy podle 171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů Příkaz o dopravním značení (trvalém) Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle X124,odst.6,zákona Č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle §2,zákona č.314/2002 Sb.a §19,vyhlášky č.388/2002 Sb.místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro silnice II.-III.tř.a pro místní komunikace I.-II.tř.ve svém územním obvodu ve smyslu X77,zákona Č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,po vyjádření DI MŘ Policie ČR Ostrava č.j.KRPT- 93513/ČJ-2022-070706 místní úpravu silničního provozu takto: Příkaz o dopravním značení č.11549 Ul.Svornosti Podmínky příkazu: 1.Příkaz bude proveden podle ověřené přílohy: Návrh vyhrazeného stání,Ul.Svornosti — vyhrazené stání pra vozidlo RZ: 2TB 7613 nebo 1T4 7754 (výkr.Č.1,zprav.: XXXXXX XXXXXXXX,únor,formát XAX —za účelem zveřejnění zmenšeno na A4).2.Před realizací dopravního značení dojde k dohodě o jeho budoucím vlastnictví dle 9,odst.1,zákona č.13/97 Sb.v platném znění a k převzetí dotčeného úseku od vlastníka (správce) komunikace.Po realizaci dojde k fyzickému předání dotčeného úseku komunikace zpět včetně realizovaného dopravního značení vlastníkovi (správci) komunikace v souladu s §12,odst.1 d,téhož zákona,a to ve lhůtě do 7-mi kalendářních dnů.Prokešovo nám.8,729 30 Ostrava 1/4 www.ostrava.cz pocta@ostrava.cz lČ 00845 451 DIČ CZ 00545 451 Číslo účtu 27-1649297309/0800 ID DS 5zubv7w OSTRAVA!!! 3.Nedílnou součástí protoko...

Načteno

edesky.cz/d/5577447

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz