« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (trvalém) č. 11552 - ul. Výškovická - "Cyklistický pruh a podélné parkování v ul. Výškovické v úseku Proskovická - smyčka".

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1128.pdf
Magistrát města ®stravy
odbor vnitřních věcí
<br> písemnost ev.Č.:
<br> Magistrát města Ostravy
odbor dopravy
<br> Vaše značka:
Ze dne:
Č.j.:
Sp.zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
<br> Datum:
<br> SMO/5 18372/22/OD/pro
<br> S-SMO/336908/22/OD/5
<br> 1ng.Procházka
<br> +420 599 442 390
+420 599 442 034
tprochazka@ostrava.cz
<br> 2022-08-11
<br> vyvěšena dne : 1 2 t 2Z2
sňata dne
<br> gr.a u aněK
za správnost :
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ~Mw
<br> Rozdělovník
<br> Cyklistický pruh a podélné parkování v ul.Výškovické v úseku Proskovická - smyčka
<br> Opatření obecné povahy
<br> podle 171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> Příkaz o dopravním značení (trvalém)
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle §124,odst.6,zákona
Č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle §2,zákona č.314/2002 Sb.a
§19,vyhlášky č.388/2002 Sb.místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro silnice
II.-III.tř.a pro místní komunikace I.-Il.tř.ve svém územním obvodu ve smyslu §77,zákona č <.>
361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,po vyjádření DI MŘ Policie ČR Ostrava č.j.KRPT-3994-
213/ČJ-2022-070706 místní úpravu silničního provozu takto:
<br> Příkaz o dopravním značení č.11552
<br> Ul.Výško vická
Podmínky příkazu:
<br> 1.Příkaz bude proveden podle ověřených příloh: Prověření možnosti parkování na vozovce ul <.>
Výškovické v O.Výškovicích -dopracování,Návrh trvalého dopravního značení,úsek
Proskovická — 29.dubna + dtto úsek 29.dubna — Lužická + dtto úsek Lužická - Blanická
(výkr.příl.č.1,2,3,zprac.: Ostravské komunikace,a.s <.>,květen 2022,formáty 10A4 + 10A4
+ 5A4 —za účelem zveřejnění zmenšeno na 3x formát A4) <.>
<br> 2.Před realizací dopravního značení dojde k dohodě o jeho budoucím vlastnictví dle §9,odst.1 <,>
zákona č.13/97 Sb.v platném znění a k převzetí dotčeného úseku od vlastníka (správce)
komunikace.Po realizaci dojde k fyzickému předání dotčeného úseku komun...

Načteno

edesky.cz/d/5577445

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz