« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 6137/22/ - ul. Vřesinská / Nad Porubkou - "Zažít Porubu jinak".

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1127.pdf
Magistrát města ostravy
<br> odbor dopravy
<br> Vaše značka:
Ze dne:
C.j.:
Sp.zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
<br> Datum:
<br> SMO/513 884/22/OD/pro
S- S M O/3 63 026/22/OD/2
<br> Ing.Procházka
+420 599 442 390
+420 599 442 034
tprochazka@ostrava.cz
<br> 2022-08-10
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Zažít Porubu jinak
<br> }
<br> Magistrát města Ostravy
<br> odbor vnitřních věcí
<br> písemnost ev.Č <.>
12 -G- 2022
<br> vyvěšena dne :
<br> sňata dne
<br> za správnost
q' XXXXX XXXXX
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> Rozdělovník
<br> Opatření obecné povahy
<br> podle 171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů a padle
§77,odst.5,zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
<br> Příkaz o dopravním značení (dočasném)
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle §124,odst.6,zákona
Č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle §2,zákona Č.314/2002 Sb <.>
a X19,vyhlášky Č.388/2002 Sb.m ístně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro
silnice II.-III.tř.a pro místní komunikace I.-Il.tř.ve svém územním obvodu ve smyslu §77,zákona
Č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,se souhlasem Dl MR Policie ČR Ostrava č.j.KRPT-
<br> v
<br> 1352-183/CJ-2021-070706 přechodnou úpravu silničního provozu takto:
<br> Příkaz o dopravním značení č.6137/22
<br> ul.Vřesínská / Nad Porubkou
<br> Podmínky příkazu:
1.Příkaz bude proveden podle ověřené přílohy: Návrh úprav organizace dopravy po dobu akce
<br> „Zažít Porubu jinak",Přehledná situace (výkr.příl.č.1,zprav.: VS projekt s.r.o <.>,srpen
2022,formát 3A4 —za účelem zveřejnění zmenšeno na formát A4) <.>
<br> 2.Po uplynutí doby stanovené v bodě Č.6 příkazu bude dopr.značení
a zařízení včetně změn v této souvislosti vyvolaných uvedeno do původ.stavu <.>
<br> 3.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto příkazu musí splňovat ustanovení X62,odst <.>
6,zákona č.361/2000 ...

Načteno

edesky.cz/d/5577444

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz