« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 6136/22/ - ul. Proskovická - "REKO Ostrava - Vyškovice, 1. etapa, 2. část".

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1126.pdf
~9ayi5trac me5La v5travy odbor vnitřních věcí písemnost ev.Č.Magistrát města Ostravy odbor dopravy Vaše značka: Ze dne: Č.j.: Sp.zn.: S M O/5 11683/22/OD/pro S-SMO/43 9018/22/OD/2 Vyřizuje: Ing.Procházka Telefon: +420 599 442 390 Fax: +420 599 442 034 E-mail: tprochazka@ostrava.cz Datum: 2022-08-09 v r r v VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA vyvěšena dne : 12 ~08' 2021.<.>.<.> <.>,<.>.sňata dne Mgr.XXXXX XXXXX za správnost : souběžně zveřejněna na internetu RE KO Ostrava — Výš kov i ce,1.etapa,2.část Rozdělovník Opatření obecné povahy podle §171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů a podle X77,odst.5,zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů Příkaz o dopravním značení (dočasném) Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle § 124,odst.6,zákona Č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle §2,zákona Č.314/2002 Sb.a §19,vyhlášky č.388/2002 Sb.místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro silnice II.-III.tř.a pro místní komunikace I.-II.tř.ve svém územním obvodu ve smyslu §77,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,se souhlasem DI MŘ Policie ČR Ostrava č.j.KRPT-75797/ČJ-2022- 070706 přechodnou úpravu silničního provozu takto: Příkaz o dopravním značení č.6136/22 ul.Proskovlcká Podmínky příkazu: 1.Příkaz bude proveden podle ověřených příloh: REKO Ostrava — Výškovice,1.etapa,2.část,Přechodné dopravní značení,Ul.Proskovická -usměrnění provozu,1.úsek,vzorový výkres + dtto 2.úsek,vzorový výkres (výkr.Č.8 a 9,zprac.: XXXX XXXXXX,březen XXXX,Xx formát XAX — za účelem zveřejnění zmenšeno na 2x formát A4).2.Po uplynutí doby stanovené v bodě Č.6 příkazu bude dopr.značení a zařízení včetně změn v této souvislosti vyvolaných uvedeno do původ.stavu.3.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto příkazu musí splňovat ustanovení X62,odst.6,zákona Č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,musí být v souladu se zásadami pro je...

Načteno

edesky.cz/d/5577443

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz