« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - DZ - Šibenička - Fišera

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3K - opatření obecné povahy - Fišera - účelovka.pdf
Č.ev.: 246013/2022 Počet stejnopisů: 5
V Říčanech dne: 12.8.2022 Strana 1 z 2
<br> Vaše značka/ze dne: / ------
Č.ev.: 246013/2022
Č.j.: 225095/2022-MURI/OSAD 3K značky s.r.o <.>
Útvar MěÚ: odbor správ.agend a dopravy
Počet stejnopisů: 5 Jiráskova 1519
Vyřizuje: XXXXXXX XXXX XXX XX Říčany
Telefon (linka): XXX
E-mail: jiri.karasek@ricany.cz
Způsob odeslání: datová schránka
<br> V Říčanech dne: 12.8.2022
<br> VĚC:
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy ve věcech
provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích) a v souladu
s ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě
posouzení žádosti adresáta a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR Krajské ředitelství Policie
Středočeského kraje,DI XXXXX venkov - JIH ze dne X.X.XXXX
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a Vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> na veřejně účelové komunikaci parcelní číslo 1091/9 v katastrálním území Mnichovice u Říčan z důvodu
provádění stavebních prací – výstavba přípojek inženýrských sítí
<br> Dopravní značení bude provedeno dle zpracování Dopravně inženýrského opatření firmou 3K značky s.r.o.<,>
sídlem Jiráskova 1519,251 01 Říčany z 08/2022 schváleného Policií ČR DI XXXXX venkov – JIH – viz příloha
<br> Termín instalace dopravního značení: dle rozhodnutí o uzavírce komunikace vydané příslušným silničním
správním úřadem
<br> Zodpovědná osoba: Ing.XXX XXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br>
<br> Č.ev.: 246013/2022 Počet stejnopisů: 5
V Říčanech dne: 12.8.2022 Strana 2...
DZ - Šibenička.pdf
Přechodné svislé dopravní značení
<br> Stávající dopravní značení
<br> S7
A15
<br> S7
A15
<br> Zábor stavby
<br> B1
E13STAVBY
<br> VOZIDLA
MIMO
<br> Z2
5xS7 typ1
<br> 1
1
<br> 1
1
<br> 1
<br> B1
E13 STAVBY
<br> VOZIDLA
MIMO
<br> Z2
5xS7 ty
<br> p1
<br> 1
1
<br> 1
1
<br> 1
<br> B1
E3a
<br> 65 m
<br> IP10a
<br> 65m
<br> B1
E3a
<br> 100 m
<br> IP10a100m
<br> MNICHOVICE - ŠIBENIČKA
<br> Ú
K
<br> Ú
K
<br> 3K značky s.r.o <.>
Jiráskova 1519,251 01 Říčany
tel.: +420 323 601 237,www.3kznacky.cz,info@3kznacky.cz
<br> VYPRACOVAL: Ing.XXXXX XXXXXX HL.INŽENÝR PROJEKTU: Ing.XXX XXXXX
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY: DATUM:
<br> INVESTOR:
<br> 8/20222022/094
<br> MĚŘÍTKO:
<br> STUPEŇ:
<br> FORMÁT:
<br> PŘÍLOHA ČÍSLO:
<br> KOPIE ČÍSLO:
<br> AKCE:
<br> PŘÍLOHA:
<br> 1:1000
<br> RDS
<br> 2xA4
<br> B
<br> LEGENDA
<br> Schválil:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Schválil:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Schválil:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Schválil:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Mnichovice,Šibenička
<br> Situace DIO
<br>
Listy a pohledy
B

Načteno

edesky.cz/d/5577438

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz