« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - Žádost o uzavření návsi četníka J. Bojase u2013 oslava 160. výročí narození E. Kolbena - odpověď

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Strančice - opatření obecné povahy - MK Bojas.pdf
Č.ev.: 246053/2022 Počet stejnopisů: 4
V Říčanech dne: 12.8.2022 Strana 1 z 2
<br> Vaše značka/ze dne: / ------
Č.ev.: 246053/2022
Č.j.: 225130/2022-MURI/OSAD Obec Strančice
Útvar MěÚ: odbor správ.agend a dopravy
Počet stejnopisů: 4 Revoluční 383
Vyřizuje: XXXXXXX XXXX XXX XX Strančice
Telefon (linka): XXX
E-mail: jiri.karasek@ricany.cz
Způsob odeslání: datová schránka
<br> V Říčanech dne: 12.8.2022
<br> VĚC:
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy ve věcech
provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích) a v souladu
s ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě
posouzení žádosti adresáta ze dne 8.8.2022 a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR Krajské ředitelství
Policie Středočeského kraje,DI XXXXX venkov - JIH ze dne X.X.XXXX
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5,§ 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a Vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> přechodnou úpravu silničního provozu na návsi Četníka J.Bojase a přilehlých komunikacích z důvodu konání
kulturní akce „Oslava 160.výročí narození E.Kolbena“ dle přílohy
<br> Termín: dle rozhodnutí o uzavírce vydané příslušným silničním správním úřadem (18.9.2022,12.00 – 21.00
hodin)
<br> Odpovědná osoba: Ing.XXXX XXXXXX,tel.: XXX XXX XXX
<br> Objízdná trasa: po místních komunikacích
<br>
<br> Č.ev.: 246053/2022 Počet stejnopisů: 4
V Říčanech dne: 12.8.2022 Strana 2 z 2
<br> Podmínky provedení dopravního značení:
<br> 1.Dopravní značení zajistí žadatel a bude provedeno podle přiložené situace odbornou firmou <.>
2.Dopra...
DZ - Strančice Bojas.pdf
“+0“- Q' „ ©“ _ __ŠŠJ mňa & :'f hnluml ( Q- :1' $ng ga 6+5;.E '%0' (9 Č náměstí %? &* Emiia Kolbena “č,- É?,&: Revoluční __ % "bf.0%! _ % ů Řeka QE“ '53' 4,60:.:r /.__.T : » :“ & -'DLICIE ČESKÉHWUÉHH _ " “85 »(HAJS—GĚ :::-“- *" LB'NÍ POthJfL—
<br> Čelnlka J.Bolase
<br> '%TŘE'DOI " “,!-HU KRAJE enzym“ 'FPIEK'ÚHM'PHAHA ve: Kov __,ze-ran“ 5433011 E W.SARYKQMJIJÁMEG
<br> Jima—Ja.[aid/693x * 5 ; L <.>
<br> “LEF % ve! 030 „* '$ © 3?
<br>.vši WW“ „s
<br> m
<br> :.i.Cu

Načteno

edesky.cz/d/5577437

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz