« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 11.08.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D5 č. j. MD-25876/2022-930/5

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-md-25876_2022-930_5.pdf
3
<,> 5
m
<br> 6
<,> 0
m
<br> - k
m
<br> 5
8 <,>
<br> 4
79
<br> 0
00
<br> st
áv
<br> aj
íc
<br> í I
S6
<br> g
(s
<br> ym
bo
<br> ly
IP
<br> 11
a <,>
<br> IJ
7
<br> a
IJ
<br> 11
a)
<br> - k
m
<br> 5
8 <,>
<br> 5
00
<br> 0
00
<br> st
áv
<br> aj
íc
<br> í I
S1
<br> 8b
"5
<br> 8 <,>
5"
<br> - k
m
<br> 5
8 <,>
<br> 5
04
<br> 0
00
<br> M
ÝT
<br> N
Á
<br> B
R
<br> Á
N
<br> A
<br> směr PRA
HA
<br> - k
m
<br> 5
8 <,>
<br> 5
72
<br> 0
00
<br> 2
x
<br> st
áv
<br> aj
íc
<br> í "
pr
<br> áz
dn
<br> é"
D
<br> Z
A
<br> 15
+E
<br> 7b
-
<br> flu
or
<br> es
ce
<br> nč
ní
<br> p
od
<br> kl
ad
<br> (f
ol
<br> ie
tř
<br> íd
y
<br> R
A
<br> 3)
<br> - k
m
<br> 5
8 <,>
<br> 7
88
<br> 0
00
<br> st
áv
<br> aj
íc
<br> í I
S7
<br> a
(s
<br> ym
bo
<br> ly
IP
<br> 11
a <,>
<br> IJ
7
<br> a
IJ
<br> 11
a)
<br> A
15
<br> - k
m
<br> 5
8 <,>
<br> 8
01
<br> 0
00
<br> H
LÁ
<br> SK
A
<br> - k
m
<br> 5
8 <,>
<br> 8
19
<br> 0
00
<br> st
áv
<br> aj
íc
<br> í "
pr
<br> áz
dn
<br> é"
D
<br> Z
<br> STÁVAJÍ
CÍ V12c
<br> Z
A
<br> S
<br> ZELEŇ
<br> Z
A
<br> S
<br> 3
x
<br> Z4
e+
<br> S7
<br> B
2
<br> A15
<br> ČOV
<br> 5
x
<br> Z4
e
<br> á
10
<br> m
Č
<br> S
PH
<br> S
he
<br> ll
<br> PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE SPLŇOVAT TŘÍDU RETROREFLEXE RA2 <.>
<br> ZELEŇ
<br> Z2
<br> STÁVAJÍ
CÍ SVOD
<br> IDLO
<br> 4
<br> (3,5 x 50,0 m)
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
<br> směr PLZE
Ň
<br> - k
m
<br> 5
9 <,>
<br> 0
00
<br> 0
00
<br> st
áv
<br> aj
íc
<br> í I
S1
<br> 8b
"5
<br> 9 <,>
0"
<br> 1 : 750
<br> 0 25 m
<br> S JTSK
<br> zdenek.kymr
Text napsaný psacím strojem
Ministerstvo dopravy Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu příloha k č.j.MD-25876/2022-930/5
md-25876_2022-930_5.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX017I6WR*
<br>
<br>
Č.J./ SP.ZN <.>
MD-25876/2022-930/5
<br> MD/25876/2022/930 RD
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále
jen „Ministerstvo dopravy“),podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
na základě podnětu společnosti EKOSYSTEM spol.s r.o <.>,IČO 44851804,se sídlem
Tylovická 490/32,155 21 Praha 5 (dále jen „žadatel“),zastoupené společností PROTRACO s.r.o.<,>
IČO 05821401,se sídlem Lesík 91,362 21 Nejdek,doručeného dne 12.7.2022,a po písemném
vyjádření Ministerstva vnitra,Odboru bezpečnostní politiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“) <,>
č.j.MV-140242-2/OBP-2022 ze dne 10.8.2022 <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na dálnici D5 v souvislosti s akcí „Rekonstrukce ČOV,ČS PH Shell Svojkovice,D5 v km 58,9
vpravo“,v rozsahu dle stejnojmenného projektu přechodné úpravy provozu (PROTRACO s.r.o.;
RDS,06/2022),který tvoří nedílnou součást tohoto opatření <.>
<br> Termín: dle příslušného rozhodnutí o uzavírce
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení <.>
<br> Toto stanovení není použitelné samostatně,ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí
o uzavírce podle § 24 odst.2 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů,které bude v předmětné věci vydávat zdejší úřad <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy stanovilo podle § 77 odst.1 písm.a) zákona o silničním provozu
přechodnou úpravu provozu na dálnici D5 na základě podnětu žadatele po písemném vyjádření
Ministerstva vnitra č.j.MV-140242-2/OBP-2022 ze dne 10.8.2022 [§ 77 odst.2 písm.a)
a § 77 odst.3 zákona o silničním ...

Načteno

edesky.cz/d/5576681

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz