« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Územní rozhodnutí o umístění stavby - Distribuční kabelové vedení Velká Čermná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Územní rozhodnutí o umístění stavby - Distribuční kabelové vedení Velká Čermná
OW
<br> Mírové nám.90,517 21 Týniště nad Orlicí
<br> Spiszn.: MÚTy/STAV/2054/2022-1,„ Čj: MUTý/STAV/2054/2022-7-Rozh-URUS-ha Týniště nad Orlicí 11.08.2022
<br> Oprávněná úřední osoba: XXXXXXX XXXXXXX E-mail: hajnova©tyniste.cz Telefon: XXX XXX XXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍROZHODNUTÍ
<br> Městský úřad v Týništi nad Orlicí,odbor — stavební úřad,jako stavební úřad příslušný dle—š 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),rozhodl ve věci žádostí o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Distribuční kabelové vedení elektrické energie 1 kV,Velká Čermná,č.p.84,posilující knn,FVE,číslo stavby IV-12-2021302 na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 2 (zastavěná plocha a nádvoří),3 (zastavěná plocha a nádvoří),6/1 (zastavěná plocha a nádvoří),6/2 (zastavěná plocha a nádvoří),25 (zastavěná plocha a nádvoří),27 (zastavěná plocha a nádvoří),28 (zastavěná plocha a nádvoří),29 (zastavěná plocha a nádvoří),30/1 (zastavěná plocha a nádvoří),30/2 (zastavěná plocha a nádvoří),30/4 (zastavěná plocha a nádvoří),32 (zastavěná plocha a nádvoří),53/1 (zastavěná plocha a nádvoří),53/2 (zastavěná plocha a nádvoří),68 (zastavěná plocha a nádvoří),80 (zastavěná plocha anádvoří),85 (zastavěná plocha a nádvoří),110 (zastavěná plocha a nádvoří),pozemkové parcely parcelní číslo 13/2 (zahrada),16 (zahrada),20 (zahrada),26/1 (zahrada),35/33 (zahrada),331/1 (ostatní plocha),331/15 (ostatní plocha),331/14 (ostatní plocha),331/16 (ostatní plocha),331/23 (ostatní plocha),331/20 (ostatní plocha),335/2 (ostatní plocha),347/1 (ostatní plocha),363/1 (trvalý travní porost),365/6 (ostatní plocha),365/8 (ostatní plocha),366 (zahrada),375 (ostatní plocha),376 (ostatní plocha),378 (ostatní plocha) a 379 (ostatní plocha) vkatastrálním území Velká Čermná nad Orlicí,kterou podal subjekt ČEZ Distribuce,a.3.(IČO - 24729035),Teplická 874/8,Děčín lV—Podmokly,405 02 Děčín takto:
<br> Podle 5 79 a 5 92 odst.1 sta...

Načteno

edesky.cz/d/5576655

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz