« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - „Dolní Nětčice – výstavba a rozšíření VO“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VO Dolní Nětčice.pdf
Vypracoval= Inu.XXXXX XXXXXX Zod.ro“ektant= Ing.XXXXX XXXXXX ING.XXXXX XXXXXX ___ PROJEKČNÍKANCELÁŘELEKTRO LEGE.„m stavby = new Němce Eagavrgůggsggm—sggšgz NDA' Investor :Obec Dolní Nětčice TEL-= 733 593 584 Název stavby = Císlo stavby : 2020—12,„ „ <.>,<,> Stupeň Po Dolm NetClce — vystovbo (] rozs lrem V 12 „„ Dotčené Římané “zemí '
<br> Navržené kabelové vedení vo DW“ PH'OhY :.<.> Měřítko : Čís'" výkresu: C1.Sltuočm vykres šlršlch vstohů 1:4000 ()]—001.1
<br> Klad listů
VO DN. ozn..pdf
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne:
<br> Naše spis.zn.: MU/11575/2022/3339
<br> Naše čj.: MU/17264/2022/SÚ-UŘO1
<br> Počet stran: 4
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet stran/svazků příloh: 1
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 1,situace
<br> Spis.znak/skart.režim: 328.3/A 5
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> rbarfusova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 10.08.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Obec Dolní Nětčice,IČO 00636207,Dolní Nětčice č.p.49,753 54 Dolní Nětčice <,>
zastoupena na základě plné moci
Ing.XXXXX XXXXXX,IČO XXXXXXXX,nar.XX.X.1985,Dlouhá č.p.161,678 01 Blansko
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 30.5.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
<br> Dolní Nětčice - výstavba a rozšíření VO
<br> na pozemcích parc.č.604 (ostatní plocha),parc.č.644 (ostatní plocha),parc.č <.>
st.288/1 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.287 (zahrada),parc.č.645 (ostatní
plocha),parc.č.274 (ostatní plocha),parc.č.300/1 (zahrada),parc.č.298,parc.č <.>
297/1 (zahrada),parc.č.296/3 (orná půda),parc.č.296/4 (zahrada),parc.č.296/5
(zahrada),parc.č.295/5,parc.č.292/1 (zahrada),parc.č.292/3 (ostatní plocha) <,>
<br> parc.č.290/1 (ostatní plocha),parc.č.290/3 (ostatní plocha),parc.č.290/2 (ostatní
plocha),parc.č.st.247/1 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.246 (zahrada)
<br> a parc.č.270 (zahrada)
<br> v katastrálním území Dolní Nětčice <.>
<br>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Předmětem této stavby je povolení umístění nových kabelových rozvodů veřejného
osvětlení NN NAYY-J 3x16,v zastavěné části obce Dolní Nětčice,v celkové délce 695 m <.>
V rámci této stavby bude dále osazeno také 21 kusů podpěrných sloupů tohoto
veřejného osvětlení
<br>
<br> Umístění stavby vyplývá ze zákresu do situačního výkr...

Načteno

edesky.cz/d/5576653

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz