« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Přehled usnesení 89. RMČ ze dne 10. 8. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přehled usnesení 89. RMČ ze dne 10. 8. 2022
Vyvě&mct cn«: 3 ohnuto dna: Přehled usnesení 89.RMC /// Minii,ze dne 10.8.2022 PoOTtó:’Pořadové číali R-165 1 K záměru nastavení spolupráce při rozvoji území MČ Praha 1 5 - Nové Centrum Hostivař R-1652 Vyhodnocení dotačního programu č.1 - podpora organizací působících v MČ Praha 1 5 v oblasti sportu na rok 2022 R-1653 Vyhodnocení dotačního programu č.2 - příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na energie na rok 2022 R-1654 Vyhodnocení dotačního programu č.3 - příspěvek na úhradu nákupu sportovního materiálu a vybavení na rok 2022 R-1655 Smlouva o pronájmu nebytpvých prostor areálu TJ Sokol Hostivař pro zajištění voleb do Zastupitelstva MČ Praha 15,Zastupitelstva hl.m.Prahy a do Senátu Parlamentu ČR R- 1 6 5 6 Žádost o prominutí penále za pozdní úhradu náj emného R-l 657 Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru,jednotky č.421/101,Livornská 421,Praha 10 R-l 658 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30.6.2022 R- 1 659 Garáže MP,Hostivařská - připojení k soustavě NN R-1661 Uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o výpůjčce č.SML/2010/0648/OM_OEM) - objekt sportovní areál SK Horní Měcholupy (U Golfu č.p.300) R-l 662 Rozbor hospodaření hospodářské činnosti MČ Praha 15 k 30.6.2022 R-1663 Zpráva o činnosti Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 za 1,pololetí roku 2022 R-1664 Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného daru od právnické osoby pro CSOP Praha 15 R-1665 Stavební úpravy KC Varta R-l 666 K návrhu na vyhlášení VZMR na dodávky s názvem „Nákup licencí Office“ R- 1 667 K návrhu připomínek k novele textové části Statutu hlavního města Prahy R-l 668 K návrhu na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících služeb č.SML-2021-10034 R- 1 669 Odměna ředitelce CSOP Praha 1 5 R-l 670 K aktuálnímu stavu žalob podaných společností Varta Hostivař,s.r.o.Usnesení k projednávaným bodům jsou k nahlédnutí v: - Internetu - na webových stránkách MČ Praha 15 - www.prahal5.cz/volene-organy/rada-mc/usneseni-rady/ Rec...

Načteno

edesky.cz/d/5576650


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz