« Najít podobné dokumenty

Město Nymburk - Zápis a usnesení z 21. schůze RM ze dne 10.08.2022 [268 kB/pdf]

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nymburk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a usnesení z 21. schůze RM ze dne 10.08.2022 [268 kB/pdf]
1
<br> Z á p i s a u s n e s e n í
<br>
z 21.schůze Rady města Nymburk,která se konala ve středu dne 10.08.2022 od 14:00 hodin
v jednací síni rady na Městském úřadě v Nymburce
<br>
Dokument byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů
<br>
Program:
<br> 1) Bytové družstvo Dubina II - převod členského podílu
2) ZD - výměna bytových rozdělovačů vytápění - Soudní 21
3) Těžební a pěstební činnost v lesích města Nymburka
4) ZŠ Letců R.A.F.- vodovod - XXX.č.Xna VCP
X) ZŠ R.A.F.- stavebně technický průzkum VZ_NBK_051_2022_11
6) Výběr administrátora - dotace na bazén
7) Bazén Nymburk - TDS a KooBOZP - revokace usnesení
8) Nemocnice Nymburk s.r.o.- Schválení uzavření smlouvy o dílo - Modernizace ambulancí
pavilonů B,C
9) Nemocnice Nymburk s.r.o.- Schválení uzavření smlouvy o dílo - Modernizace ambulancí
pavilonů B,C a D
10) Memorandum o výstavbě Integrovaného záchranného centra Nymburk
<br>
Přítomni: Ing.XXXXX XXXX,Ph.D <.>,XXXXXXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXXX,MUDr.XXXX XXXXX,MBA <,>
Ing.XXXXX XXXXXX
Omluven: Mgr.XXXXX XXXXX,XXXX XXXX
Tajemník: Mgr.XXXX XXXXXXX – omluven
Tiskové oddělení: Mgr.XXXX XXXXXXXX
Zapsala: XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br>
<br> I <.>
<br>
Starosta Ing.XXXXX XXXX,Ph.D.zahájil schůzi přivítáním přítomných a konstatováním,že počet
přítomných opravňuje k právoplatnému usnášení o všech bodech programu <.>
Schváleno hlasy: pro – 5,proti - 0,zdržel se - 0,mimo místnost – 0
<br>
<br>
II <.>
<br>
Ověřovatelé dnešního zápisu jmenováni: Ing.XXXXX XXXXXX a MUDr.XXXX XXXXX,MBA
Schváleno hlasy: pro - X,proti - 0,zdržel se - 0,mimo místnost – 0
<br>
<br> III <.>
<br>
Ověření zápisu z 20.schůze rady města: XXXXXXXXXX XXXXX a Mgr.XXXXX XXXXX
Schváleno hlasy: pro – X,proti - X,zdržel se - 0,mimo místnost – 0
<br>
<br>
<br> 2
<br> IV <.>
Zprávy:
1) Bytové družstvo Dubina II - převod členského podílu
Písemně,přizván: Ing.XXXX XXXXXXX,v...

Načteno

edesky.cz/d/5576614

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nymburk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz