« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu
IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
<br> DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #mestozabreh
<br> VITZAB.VD_315681
MUZB/40560/2022/OD
<br> Doporučeně/ DS/Elektronicky ČÍSLO JEDN.: MUZB/40560/2022/OD
SPIS.ZN.: DO39400/2022/ICh
<br> Rozdělovník VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXXXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: posta@muzabreh.cz
<br> DATUM: 11.08.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Městský úřad Zábřeh,Odbor správní,oddělení dopravy,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst <.>
6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(dále jen „zákon o silničním provozu“),ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti,kterou dne
04.08.2022 podal(a) KARETA s.r.o <.>,IČO 62360213,Krnovská 1877/51,792 01 Bruntál <,>
kterou zastupuje SEKNE,spol.s r.o <.>,IČO 62363701,Hamerská 304/12,772 00 Olomouc <,>
<br> I.oznamuje návrh opatření obecné povahy
<br> dle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a v souladu s ustanovením § 171 a § 172 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ správní řád“) a po projednání
dle § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jímž je v souladu s ustanovením §
77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České republiky,Krajské ředitelství policie
Olomouckého kraje,územní odbor Šumperk - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT,787 90 Šumperk a jejím
souhlasu v písemném stanovisku č.j.KRPM-111225-2/ČJ-2022-140906 ze dne 10.08.2022,podle
ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,zveřejněním návrhu opatření obecné
povahy
<br> STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
<br> v souladu s § 78 zákona o silničním provozu,v rámci doplnění dopravního značení po rekonstrukci
komunikace (tj.v rámci prováděné stavby)
<br> „Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu“
<br> na silnici III.třídy č.31527 na ulici Postřelmovská,na místních komunikacích ulic Bezručova,Školská
a Československé armády,a na veřejně přístupné účelové komunikaci ul.Postřelmovská (na parc.č...

Načteno

edesky.cz/d/5576500

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz