« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 11.08.2022 D1 01191.C Brno centrum – Brno jih Vyrozumění o vydaném usnesení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyrozumeni-o-vydanem-usneseni.pdf
Ministerstvo dopravy llllllIlllllIllIlllllllIlllllIllIllllllllllIllllIlllllIlllllIlllIlllll
<br> Č.j./Sp.zn./Typ
<br> MD-22782/2022-91 0/6
<br> MD/22782/2022/91 0
<br> Vyřizuje/Útvar/Telefon
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX,XXX
<br> +XXX XXXX XXXX"X
<br> Datum
<br> Praha
<br> 11.08.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> VYROZUMĚNÍ O VYDANÉM USNESENí
<br> Ministerstvo dopravy jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic ve smyslu ustanovení
<br> 915 zákona č.183/2006 sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů,a fi 40 odst.2 písm.c) zákona č.13/1997 sb <.>,o pozemních komunikacích <,>
ve znění pozdějších předpisů,v řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení vydaného
<br> Ministerstvem dopravy pod č.j.153/2020-910-IPK/14 dne 08.06.2020 pro stavbu dálnice,<,> DI
<br> 01191.C Brno centrum - Brno jih': rozhodlo usnesením č.j.MD-22782/2022-910/4 ze dne
<br> 10.08.2022,že Voda z Tetčic,z.s <.>,IČ 22678956,Hybešova 178,664 17 Tetčice,není účastníkem
<br> řízení oprodloužení platnosti stavebního povolení vedeného Ministerstvem dopravy pod
<br> sp.zn.MD/22782/2022/910 <.>
<br> V souladu s ustanovením 83 28 odst.1 zákona č.500/2004 sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,o této skutečnosti speciální stavební úřad vyrozumívá ostatní účastníky
<br> řÍZenÍ <.>
<br> lménoilng lůubMicMlek
<br> Vydal.i PoííSignum QuiJinm CA 4
<br> Ingi PeŤr Vu"Jtech Pluínoiído'213202415.04.2l-[XX)+OI00
ředitel
<br> Odbor infrastruktury a územního plánu
<br> v.z.Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> zástupce ředitele
<br> Vyrozumění se doručuje veřejnou vyhláškou,která bude vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na
<br> úřednich deskách následujících úřadů:
<br> - Ministerstvo dopravy,nábřeží Ludvíka Svobody č.p."I 222/"12,11015 Praha 1
<br> - Magistrát města Brna,Dominikánské náměstí č.p.196/1 Brno-město,602 00 Brno 2
- Úřad městské části města Brna,Brno - jih,Mariánské náměstí č.p.13,612 00 Brno 12
<br> Ministerstvo dopravy
<br> nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,11015 Praha ...

Načteno

edesky.cz/d/5575823

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz