« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 11.08.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D2 č. j. MD-26130/2022-930/2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-MD-26130_2022-930_2.pdf
TECHNICKÁ ZPRÁVA
<br> 07/2022
<br> RDS
<br> A4
<br> 01
Hviezdoslavova 1191/55a,627 00,Brno
<br> ZLINMARK DZ s.r.o <.>
<br> Mob.: +420725994691
<br> Mail.: zlinmark@zlinmark.cz
<br> www.zlinmark.cz
<br> DÁLNICE D2
<br> III/416 14 Chrlice – Rebešovice,most 416 14-0a
<br> Ing.XXXXXXX XXXXX
<br> jaroslav.prochazka
Text napsaný psacím strojem
Ministerstvo dopravy Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu,příloha k č.j.MD-26130/2022-930/2 <.>
<br>
<br>
ZLINMARK DZ s.r.o <.>,Hviezdoslavova 1191/55A,Slatina,627 00 Brno
<br> Technická zpráva 1
<br>
1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
<br> 1.1.Stavba
Název stavby: DÁLNICE D2
Stavební činnost III/416 14 Chrlice – Rebešovice,most 416 14-0a
Předmět dokumentace: RDS
<br> 1.2.Investor stavby
Název investora: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje <,>
<br> příspěvková organizace kraje
Stavbu zajišťuje: oblast Střed
Adresa investora: Ořechovská 541/35,Horní Heršpice,619 00 Brno
<br> IČO 70932581,DIČ CZ70932581
<br> 1.3.Zhotovitel dokumentace
Název: ZLINMARK DZ s.r.o.<,>
Adresa: Hviezdoslavova 1191/55A,Slatina,627 00 Brno <,>
<br> IČO : 04262701
<br> 1.4.Stupeň dokumentace
Realizační dokumentace stavby
<br>
<br> 2.ÚVOD
<br> 2.1.Všeobecně
<br> Bude se jednat o kompletní rekonstrukci mostu (stavební práce na silnici III třidy) a sanaci podhledu mostu – práce na
dálnici D2
<br>
2.1.Použité podklady
• Zákon č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích
<br> • Zákon č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
<br> • Vyhláška Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích (účinnost od 1.1.2016)
<br> • Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
<br> • ČSN EN 1436+A1 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení
<br> • ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení,Část 1: Stálé dopravní značky,včetně platné národní přílohy
<br> • TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
<br> • TP 66 –...
MD-26130_2022-930_2.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX017HGTL*
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j./Sp.zn./Typ
<br> MD-26130/2022-930/2
MD/26130/2022/930 RD
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále jen
„Ministerstvo dopravy“),podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu
společnosti ZLINMARK DZ s.r.o <.>,IČO 042 62 701,se sídlem Hviezdoslavova 1191/55a <,>
627 00 Brno (dále jen „žadatel“),doručeného dne 4.8.2022,a po písemném vyjádření
Ministerstva vnitra,Odboru bezpečnostní politiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“),č.j.MV-199940-
2/OBP-2021 ze dne 6.12.2021 <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na dálnici D2 v souvislosti s akcí „Dálnice D2 – III/41614 Chrlice–Rebešovice,most 416 14-0a“ <.>
<br> Termín: dle příslušného rozhodnutí o uzavírce
<br> Nedílnou součástí tohoto opatření je projekt přechodné úpravy provozu „Dálnice D2 –
III/41614 Chrlice–Rebešovice,most 416 14-0a“ (ZLINMARK DZ s.r.o <.>,07/2022) <.>
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.Toto stanovení není použitelné
samostatně,ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o uzavírce,které bude v předmětné
věci vydávat zdejší úřad <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy stanovilo přechodnou úpravu provozu na základě podnětu žadatele
po písemném vyjádření Ministerstva vnitra.V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona
o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené
osoby k podávání připomínek nebo námitek <.>
<br> Důvodem pro stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D2 je kompletní rekonstrukce
mostu ev.č.416 14-0a (stavební práce na s...

Načteno

edesky.cz/d/5575822

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz