« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 11.08.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení správního řízení v Odboru silniční dopravy v Sekci silniční a veřejné dopravy a správních agend Ministerstva dopravy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zadost_o_prijeti_do_sluzebniho_pomeru-a_zarazeni_na_sluzebni_misto.docx
Žádost
o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo |_|
o zařazení na služební místo[footnoteRef:1] |_| [1: Vyznačte „Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo“,pokud dosud nejste ve služebním poměru podle zákona o státní službě.Pokud již jste ve služebním poměru,vyznačte „Žádost o zařazení na služební místo“.]
<br> Označení a adresa služebního orgánu,kterému je žádost adresována
Mgr.XXXXXX XXXXXXX
státní tajemník
Ministerstvo dopravy
nábř.L.Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
<br>
Údaje o žadateli/ce
Jméno(a) a příjmení,titul
<br>
Datum narození
<br>
Adresa místa trvalého pobytu[footnoteRef:2] ve tvaru obec,část obce,ulice,číslo popisné,PSČ,stát [2: Místo trvalého pobytu podle § 10 odst.1 zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů.]
<br>
<br> Adresa pro doručování,pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu
<br>
Telefonní číslo[footnoteRef:3] [3: Nepovinný údaj.]
<br>
<br> E-mail nebo ID datové schránky3
<br>
Souhlasím,aby s mou osobou bylo komunikováno prostřednictvím e- mailu[footnoteRef:4] [4: Vaši volbu vyznačte.Pouze pro urychlení komunikace v případě výběrového řízení.]
<br> ANO - NE
<br>
Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[footnoteRef:5] [5: Nepovinný údaj.Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů,není již povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů,neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.]
<br> Rodné příjmení
<br>
Rodné číslo
<br>
Pohlaví
<br>
Stát narození
<br>
Okres narození
<br>
Obec narození
<br>
<br> Specifikace žádosti
Žádám o přijetí do služebního poměru[footnoteRef:6] |_|a [6: Vyznačte pouze v případě,pokud nejste dosud ve služebním poměru podle zákona o státní službě.]
<br>
zařazení
na služební místo ministerského rady (30113.13304) v Oddělení správního řízení v Odboru siln...
Oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni.pdf
Č.j.:MD-26320/2022-010/3
<br> Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX017GCLU*
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
ministerského rady (30113.13304) v Oddělení správního řízení
v Odboru silniční dopravy v Sekci silniční a veřejné dopravy
<br> a správních agend Ministerstva dopravy
<br>
Č.j.MD-26320/2022-010/3
Praha.srpna 2022
<br>
Státní tajemník v Ministerstvu dopravy,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f)
zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje
výběrového řízení na obsazení služebního místa ministerského rady (30113.13304) v Oddělení
správního řízení v Odboru silniční dopravy v Sekci silniční a veřejné dopravy a správních agend
Ministerstva dopravy,ID 30077941,v oboru služby:
<br> 51.Doprava <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou <.>
<br> Předpokládaný nástup do služby na služební místo je v měsíci září 2022 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br> Charakteristika činností vykonávaných na služebním místě:
<br> • vedení správního řízení a rozhodování o řádných i mimořádných opravných prostředcích
podaných proti rozhodnutí dopravních úřadů ve věcech silniční nákladní nebo mezinárodní
osobní nepravidelné dopravy;
<br> • vedení správního řízení o uložení sankce za porušení v oblasti mezinárodní osobní linkové
dopravy;
<br> • zastupování Ministerstva dopravy v soudních sporech ve věcech silniční nákladní nebo
mezinárodní osobní dopravy;
<br> • tvorba vyhlášek provádějících zákon o silniční dopravě a jejich novel,účast na legislativním
procesu,spolupráce na tvorbě novel zákona o silniční dopravě;
<br> • tvorba nebo komplexní posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností neb...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz