« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo financí - Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 32 – Daňová legislativa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo financí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost o přijetí do služebního poměru DOCX (35kB)
Žádost
o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo vrchní ministerský rada,FM 2785,v odboru 32 – Daňová legislativa,odd.3201 – Obecná daňová legislativa |_|
o zařazení na služební místo[footnoteRef:2] vrchní ministerský rada,FM 2785 <,>
v odboru 32 – Daňová legislativa,odd.3201 – Obecná daňová legislativa |_| [2: Vyznačte „Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo“,pokud dosud nejste ve služebním poměru podle zákona o státní službě.Pokud již jste ve služebním poměru,vyznačte „Žádost o zařazení na služební místo“.]
<br>
Označení a adresa služebního orgánu,kterému je žádost adresována
Státní tajemník v Ministerstvu financí
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
<br>
Údaje o žadateli
Jméno(a) a příjmení,titul
<br>
Datum narození
<br>
Adresa místa trvalého pobytu[footnoteRef:3] ve tvaru obec,část obce,ulice,číslo popisné,PSČ,stát [3: Místo trvalého pobytu podle § 10 odst.1 zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů.]
<br>
<br> Adresa pro doručování,pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu
<br>
Telefonní číslo[footnoteRef:4] [4: Nepovinný údaj.]
<br>
<br> E-mail nebo ID datové schránky3
<br>
<br> Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[footnoteRef:5] [5: Nepovinný údaj.Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů,není již povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů,neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.]
<br> Rodné příjmení
<br>
Rodné číslo
<br>
Pohlaví
<br>
Stát narození
<br>
Okres narození
<br>
Obec narození
<br>
<br> Specifikace žádosti
Žádám o přijetí do služebního poměru[footnoteRef:6] a |_| [6: Vyznačte pouze v případě,pokud nejste dosud ve služebním poměru podle zákona o státní službě.]
<br>
<br> zařazení na služební místo vrchní ministerský rada,FM 2785 |_|
ve služebním úřadu...
Žádost o přijetí do služebního poměru PDF (110kB)
1
<br> Žádost
o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo vrchní ministerský rada <,>
FM 2785,v odboru 32 – Daňová legislativa,odd.3201 – Obecná daňová legislativa
<br> o zařazení na služební místo1 vrchní ministerský rada,FM 2785 <,>
v odboru 32 – Daňová legislativa,odd.3201 – Obecná daňová legislativa
<br>
<br> Označení a adresa služebního
orgánu,kterému je žádost
adresována
<br> Státní tajemník v Ministerstvu financí
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
<br> Údaje o žadateli
<br> Jméno(a) a příjmení,titul
<br> Datum narození
<br> Adresa místa trvalého pobytu2 ve
tvaru obec,část obce,ulice,číslo
popisné,PSČ,stát
<br> Adresa pro doručování,pokud je
odlišná od adresy místa trvalého
pobytu
<br> Telefonní číslo3
<br> E-mail nebo ID datové schránky3
<br> Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů4
<br> Rodné příjmení
<br> Rodné číslo
<br> Pohlaví
<br> Stát narození
<br> Okres narození
<br> Obec narození
<br> 1 Vyznačte „Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo“,pokud dosud nejste ve
služebním poměru podle zákona o státní službě.Pokud již jste ve služebním poměru,vyznačte „Žádost
o zařazení na služební místo“ <.>
<br> 2 Místo trvalého pobytu podle § 10 odst.1 zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 3 Nepovinný údaj <.>
4 Nepovinný údaj.Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů <,>
<br> není již povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů,neboť si ho služební orgán vyžádá na základě
poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů <.>
<br>
<br> 2
<br> Specifikace žádosti
<br> Žádám o přijetí do služebního poměru5 a
<br> zařazení na služební místo vrchní ministerský rada,FM 2785
<br> ve služebním úřadu Ministerstvo financí
<br> v odboru 32 – Daňová legislativa
<br> v oddělení 3201 – Obecná daňová legislativa
<br> Čestné prohlášení6
...
Oznámení o vyhlášení VŘ - vrchní ministerský rada v odboru 32 - Daňová legislativa DOCX (64kB)
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO
VRCHNÍ MINISTERSKÝ RADA,FM 2785 <,>
V ODBORU 32 – DAŇOVÁ LEGISLATIVA <,>
ODD.3201 – OBECNÁ DAŇOVÁ LEGISLATIVA
<br>
Datum: 9.srpna 2022
PID: MFCRCXLMAC
Č.j.: MF-22524/2022/3003-4
<br> Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada,FM 2785,v odboru 32 – Daňová legislativa <,>
odd.3201 – Obecná daňová legislativa,v oborech služby:
2.Daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry
22.Legislativa a právní činnost
se služebním působištěm Praha <.>
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou <.>
Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je listopad 2022 <.>
Služební místo je zařazeno do 14.platové třídy <.>
Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba,která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku,přijme se tato osoba podle ustanovení § 29 odst.1 zákona o státní službě do služebního poměru
na dobu určitou,a to s trváním 12 měsíců <.>
<br> Náplň činností:
· tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností,právních úprav věcí dosud zákony neupravených,komunitárních předpisů,jejich komplexní posuzování v připomínkovém řízení a zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k těmto předpisům,zejména v oblasti legislativy daně
z hazardních her,hazardních her,majetkových daní,daně silniční,daně
z digitálních služeb,poplatků,jiných peněžitých plnění obdobných daním
a poplatkům a mezinárodní spolupráce při správě daní;
<br> · analýza problematiky v oblasti legislativy daně z hazardních her,hazardních her,majetkových daní,daně silniční,daně z digitálních služeb,poplatků,jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům a mezinárodní spolupráce
při sprá...
Oznámení o vyhlášení VŘ - vrchní ministerský rada v odboru 32 - Daňová legislativa PDF (158kB)
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO
<br> VRCHNÍ MINISTERSKÝ RADA,FM 2785 <,>
<br> V ODBORU 32 – DAŇOVÁ LEGISLATIVA <,>
<br> ODD.3201 – OBECNÁ DAŇOVÁ LEGISLATIVA
<br> Datum: 9.srpna 2022
PID: MFCRCXLMAC
Č.j.: MF-22524/2022/3003-4
<br> Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle ustanovení
§ 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o státní službě“),vyhlašuje výběrové řízení na služební
místo vrchní ministerský rada,FM 2785,v odboru 32 – Daňová legislativa <,>
odd.3201 – Obecná daňová legislativa,v oborech služby:
<br> 2.Daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry
<br> 22.Legislativa a právní činnost
<br> se služebním působištěm Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
neurčitou <.>
<br> Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je listopad 2022 <.>
<br> Služební místo je zařazeno do 14.platové třídy <.>
<br> Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena
osoba,která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku,přijme se tato osoba
podle ustanovení § 29 odst.1 zákona o státní službě do služebního poměru
na dobu určitou,a to s trváním 12 měsíců <.>
<br> Náplň činností:
<br> - tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností <,>
právních úprav věcí dosud zákony neupravených,komunitárních předpisů,jejich
komplexní posuzování v připomínkovém řízení a zpracovávání zásadních
komplexních stanovisek k těmto předpisům,zejména v oblasti legislativy daně
z hazardních her,hazardních her,majetkových daní,daně silniční,daně
z digitálních služeb,poplatků,jiných peněžitých plnění obdobných daním
a poplatkům a mezinárodní spolupráce při správě daní;
<br>
<br> 2
<br> - analýza problematiky v oblasti legislativy daně z hazardních her,hazardních her <,>
majetkových daní,daně silniční,daně z digitálních služeb,poplatků,jiných
peněžit...

Načteno

edesky.cz/d/5575818

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo financí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz