« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024-2028

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-08 -11 - SVR_24-28 MC Turany
Městská část : Tuřany v tis.Kč
<br> Výchozí rok
<br> 2023 2024 2025 2026 2027 2028
<br> 1 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost
<br> 2 134x Místní poplatky z vybraných činností 295 310 320 325 335 340
<br> 3 1361 Správní poplatky 450 450 450 450 450 450
<br> 4 Ostatní daňové přijmy
<br> 5 třída 1 Daňové příjmy celkem 745 760 770 775 785 790
<br> 6 211x Příjmy z vlastní činnosti 30 35 38 40 45 49
<br> 7 213x Příjmy z pronájmu majetku 3 850 4 300 4 450 4 500 4 550 4 585
<br> 8 Ostatní nedaňové příjmy 145 155 162 165 170 176
<br> 9 třída 2 Nedaňové příjmy celkem 4 025 4 490 4 650 4 705 4 765 4 810
<br> 10 třída 3 Kapitálové příjmy celkem
<br> 11 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
<br> 12 Ostatní přijaté transfery 48 130 51 000 52 880 54 620 55 200 56 100
<br> 13 třída 4 Přijaté transfery celkem 48 130 51 000 52 880 54 620 55 200 56 100
<br> 14 PŘÍJMY celkem (ř.5 + 9 + 10 + 13) 52 900 56 250 58 300 60 100 60 750 61 700
<br> 15 p.5141 Úroky z úvěrů
<br> 16 Ostatní běžné výdaje 43 400 45 450 45 500 45 800 46 000 46 300
<br> 17 třída 5 Běžné výdaje celkem 43 400 45 450 45 500 45 800 46 000 46 300
<br> 18 třída 6 Kapitálové výdaje celkem 14 000 14 200 14 000 14 300 14 750 15 400
<br> 19 VÝDAJE celkem (ř.17 + 18) 57 400 59 650 59 500 60 100 60 750 61 700
<br> 20 + 8123 Dlouhodobě přijaté úvěry od komerčních subjektů
<br> 21 - 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů
<br> 22 +,- Ostatní financování 4 500 3 400 1 200
<br> 23 třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem (ř.20 + 21 + 22) 4 500 3 400 1 200
<br> KONTROLA SALDA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (bilanční rovnice)
<br> 24 Výdaje z uzavřených smluvních vztahů
<br> 25 Kapitálové
<br> 26 Leasingové smlouvy
<br> 27 Ostatní
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2028
<br> Číslo
<br> řádku
<br> Položka <,>
<br> třída
Ukazatel
<br> Střednědobý výhled rozpočtu

Načteno

edesky.cz/d/5575769

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz