« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Švermova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 4290 22 SIGNEX Svermova
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0388628/2022/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0388628/2022/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město <,>
<br> pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal
<br> vyjádření pod č.j.: KRPB-149940-2/ČJ-2022-0602DI,ze dne 25.07.2022 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – místní komunikaci ul.Švermova a veřejně přístupné účelové komunikaci ul <.>
<br> Švermova ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu rekonstrukce plynovodu na ul.Švermova <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 15.08.2022 – 30.11.2022.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací <.>
<...
BB 4290 22 ul Svermova rekonstrukce plynovodu
Okrouhlá
<br> Elišky P
øemyslo
<br> vny
<br> Hraniè
ky
<br> MIMO
DOPRAVNÍ
OBSLUHU
<br> B28
E13/Termín:/
<br> E13/MIMO VOZIDLA
S POVOLENÍM STAVBY/
<br> E8a
<br> B28E13/Termín:/
<br> E13/MIMO VOZIDLA
<br> S POVOLENÍM STAVBY/
<br> E8a
<br> B2
8 E1
<br> 3/T
er
<br> mí
n:/
<br> E1
3/M
<br> IM
O V
<br> OZ
IDL
<br> A
<br> S P
OV
<br> OL
EN
<br> ÍM
ST
<br> AV
BY
<br> /
<br> E8
a
<br> B2
8
<br> E1
3/T
<br> er
mí
<br> n:/
E1
<br> 3/M
IM
<br> O
VO
<br> ZID
LA
<br> S P
OV
<br> OL
EN
<br> ÍM
ST
<br> AV
BY
<br> /
<br> B28
E13/Termín:/
<br> E13/MIMO VOZIDLA
<br> S POVOLENÍM STAVBY/
<br> E8b
<br> B28
E13/Termín:/
<br> E13/MIMO VOZIDLA
S POVOLENÍM STAVBY/
<br> E8b
<br> B28E13/Termín:/
<br> E13/MIMO VOZIDLA
<br> S POVOLENÍM STAVBY/
<br> E8b
<br> B28
E13/Termín:/
<br> E13/MIMO VOZIDLA
<br> S POVOLENÍM STAVBY/
<br> E8c
<br> B28E13/Termín:/
<br> E13/MIMO VOZIDLA
<br> S POVOLENÍM STAVBY/
<br> E8c
<br> B2
8 E1
<br> 3/T
er
<br> mí
n:/
<br> E1
3/M
<br> IM
O V
<br> OZ
IDL
<br> A
<br> S P
OV
<br> OL
EN
<br> ÍM
ST
<br> AV
BY
<br> /
<br> E8
c
<br> B28
E13/Termín:/
<br> E13/MIMO VOZIDLA
S POVOLENÍM STAVBY/
<br> E8d/17,0m
B28
<br> E13/Termín:/
E13/MIMO VOZIDLA
<br> S POVOLENÍM STAVBY/
E8d/35,0m
<br> B28
E13/
<br> Term
ín:/ E13/
<br> MIM
O VO
<br> ZIDL
A
<br> S PO
VOLE
<br> NÍM
STAV
<br> BY/
<br> E8d/
50,0
<br> m
<br> B2
8
<br> E1
3/T
<br> er
mí
<br> n:/
E1
<br> 3/M
IM
<br> O
VO
<br> ZID
LA
<br> S P
OV
<br> OL
EN
<br> ÍM
ST
<br> AV
BY
<br> /
E8
<br> d/
2,5
<br> m
<br> v den realizace
pøesunout
<br> Termín:
MIMO VOZIDLA
<br> S POVOLENÍM STAVBY
<br> IZ 8a
<br> Termín:
MIMO VOZIDLA
<br> S POVOLENÍM STAVBY
<br> Termín:
<br> MIMO VOZIDLA
<br> S POVOLENÍM STAVBY
<br> IZ 8b
<br> Termín:
<br> MIMO VOZIDLA
<br> S POVOLENÍM STAVBY
<br> B
28
<br> E1
3/
<br> Te
rm
<br> ín
:/
<br> B28
E13/Termín:/
<br> E13/MIMO VOZIDLA
S POVOLENÍM STAVBY/
<br> E8d/17,0m
B28
<br> E13/Termín:/
E13/MIMO VOZIDLA
<br> S POVOLENÍM STAVBY/
E8d/35,0m
<br> B28
E13/
<br> Term
ín:/ E13/
<br> MIM
O VO
<br> ZIDL
A
<br> S PO
VOLE
<br> NÍ...

Načteno

edesky.cz/d/5575761

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz