« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Informace o počtu a sídle volebních okrsků v MČ Brno-Bohunice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v MČ Brno-Bohunice
lnformace o počtu a sídle votebních okrsků v MČ Brno_Bohunice pro volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Partamentu čR konané ve dnech 23.a 24.září 2022 dle $ 15 odst.1.písm.g) zákona ě' 49112001Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně někteých zákonů,ve z-nění pozdějšÍch předpisů a dle $ '14c odst.1 písm.f) zákona č.247t1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a dopLnění někteých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů Volební okrsek č.1001 Dlouhá 1,3,Uzbecká Volební mÍstnost: ÚrvČ aonunice,Dtouhá 3 Volební okrsek č.1002 Ukrajinská Volební místnost: ZŠ Arménská 21 Volební okrsek č.1003 Arménská,Běloruská Volební místnost: ZŠ Arménská 21 Volební okrsek ě.1004 GruzÍnská,Moldavská VolebnÍ místnost: ZŠ Arménská 21 Volební okrsek č.1005 Lány,Spodnl2 _ 12-sudá,Trat'ová 3,6,B,Bohunice č.ev.v jiŽnÍ části MČ (oblast u Leskavy) VolebnÍ místnost: ZŠ Arménská 21,Volební okrsek č.í006 Rolnická,Spodní 14 - 18 VolebnÍ místnost: ZŠ Arménská 21 Volební okrsek č.1009 Hraničky 1'20,Jihlavská 2-19,2'1,Jihlavská12(VazebnÍvěznice),Kamenice,Kejbaly,Na Pískové 9-e9lě'.Netroufalky,NeuŽilova,Studentská,Vohnoutova' Bohunice č.ev.v severníčásti MČ (obtast Kejbaly) VolebnÍ místnost: zŠ vearc1sr to Volební okrsek č.1007 Amerlingova,Bohuňova,Havelkova,Sobolova,Spodní 20 -24,Tříčtvrtní Volební mÍstnost: ZŠ Arménská 21 Volební okrsek č.1008 Čeňka RůŽičky,Dvořiště,Elišky Přemyslovny,Hraničky 25 - 59,Humenná,Lískovecká,Nové Nivky,Podsedky,Souhrady,Vyhlídalova,Za Kovárnou,Zadní,Žtioet< Volební místnost: ZŠ Arménská 21 VolebnÍ okrsek ě.1010 Jihlavská 20 (Fakultní nemocnice Brno),22,27,Pod nemocnicí VolebnÍ místnost: zŠ veate1sl to Volební okrsek č.1011 okrouhlá 2_28 sudá,Švermova 10,12,14 Volební místnost: zŠ VedtejŠí 1o VoIební okrsek é.'1012 okrouhlá 1- 19lichá,okrouhlá 30,32a34,Vedlejší Volební místnost: zŠ vearc1sl to Volební okrsek č' 1013 Švermova 2 - B sudá,Švermova 1 -25 lichá Volební místnost: zŠ VedtejšÍ 1o V Brně dne 0B.08.2022 lng.XXXXXXX XXXX,starost...

Načteno

edesky.cz/d/5575760


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz