« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Zveřejnění záměru - pronajmout areál městkého koupaliště v Bystřici pod Hostýnem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru - pronajmout areál městkého koupaliště v Bystřici pod Hostýnem
MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
<br>
<br>
<br> Masarykovo nám.137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail:posta@mubph.cz
<br>
<br> Rada města na svém 19.zasedání dne 10.8.2022 jednohlasně rozhodla
<br> zveřejnit záměr
<br>
<br>
<br> pronajmout
<br>
areál městského koupaliště v Bystřici pod Hostýnem tvořený velkým a malým
bazénem,objektem úpravny vody,objektem s šatnami,WC a provozními místnostmi
(vše nacházející se na pozemku parc.č.st 371),objektem bufetu stojícím na
pozemku parc.č.st.371,pozemky parc.č.st 371 a parc.č.st.2619,a části pozemku
parc.č.2048/1 o výměře cca 1.700m2,vše v k.ú.Bystřice pod Hostýnem,a to za
účelem provozování městského koupaliště za předpokládané nájemné 12.000 Kč
bez DPH ročně,s trváním nájmu na dobu určitou 5 let,s tří měsíční výpovědní dobou
a to i bez udání důvodu.Zájemci současně předloží reference provozování
obdobného zařízení po dobu minimálně 3 let po sobě jdoucích maximálně
v posledních 8 letech <.>

Načteno

edesky.cz/d/5575653


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz