« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Záměr - Pronájem parkovacího stání č. 5 v objektu Janovská 486, Praha 10

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr - Pronájem parkovacího stání č. 5 v objektu Janovská 486, Praha 10
MĚSTSKÁ CAST PRAHA 15 Boloňská 478/1,Praha 10 oznamuje ve smyslu § 36 odstavce 1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění pronaj mout garážové stání č.5 v objektu Janovská 486,Praha 10,určené pro parkování osobního vozidla,motocyklu.Celková výměra 23,10 m 2,výše nájemného 882,00 Kč/m 2 /rok + služby,doba nájmu neurčitá.Nabídku může podat fyzická osoba,která je starší osmnácti let a je státním příslušníkem České republiky nebo jiného členského státu ES nebo,která je dlouhodobě pobývajícím rezidentem na území ČR nebo na území jiného členského státu ES ve smyslu směrnice Rady 2003/1 09/ES ze dne 25.listopadu 2003 nebo právnická osoba se sídlem na území ČR,která má vypořádané veškeré závazky vůči MČ Praha 1 5 (dále jen zájemce).Vyplněná přihláška musí být doručena do podatelny ÚMČ Praha 15,Boloňská 478/1,Praha 10,nejpozději do 26.8.2022,výhradně v zalepené a nepoškozené obálce,označené „Garážové stání č.5,Janovská 486,Praha 10 - neotvírat".MČ Praha 15 si vyhrazuje právo odmítnout všechny přihlášky nebo záměr kdykoliv,bez udání důvodu,zrušit.Zájemce nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s podáním přihlášky na pronájem garážového stání na základě veřejné nabídky zveřejněné MČ Praha 15.Veškeré informace podá OM ÚMČ Praha 15,Boloňská 478/1,Praha 10,6.patro.Přihlášky (na předepsaném tiskopisu) vyhodnotí určená komise OM ÚMČ Praha 15.V případě,že o nabízené garážové stání projeví zájem více uchazečů,bude o pořadí rozhodovat losování.ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁST! PRAHA 15 Vyv&á&no dne: 'ty-S.Sejmuto dna: Pořadové PcČNÍ Poučení Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci možnost se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha 15.Úřad městské části Praha 15 Boloňská 478/1 109 00 Praha 10 Doba zveřejnění: od 11.8.2022 do 26.8.2022 XXXXX XXXXX,v.r.starosta MČ Praha X X V Praze dne 10.8.2022 - otisk úředního razítka - PŘIHLÁŠKA NA PRONÁJEM GARÁŽOVÉHO STÁNÍ v objektu Janovská 486,Praha 10 - Horní Měcholupy Čí...

Načteno

edesky.cz/d/5575584


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz