« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN1786/Milánská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN1786/Milánská
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 Odbor dopravy ÚŘAD MĚSTSKÉ ČASTI PRAHA 15VÁŠ DOPIS ZN.: SPISOVÁ ZNAČKA: Č I : VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DS: DATUM: Vyvěšeno dna: Sejmuto dne: Pořadové Počet SZÚMČ P Í 5 33329/2022 ÚMČ P15 38491/2022/OD/MHa Mgr.Hanzelková 281 003 602 281 003 611 monika.hanzelko va@praha 1 5.cz nkybvp5 10.08.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s § 171 a § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na návrh podaný dne 1 1.07.2022,a po písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie čj.KRPA-10290-1/ČJ-2022-OOOODŽ ze dne 06.01.2022 vydává podle § 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,ve správním obvodu Prahy 15,MČ Praha 15,k.ú.Horní Měcholupy opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění dopravního značení dle situací dopravního značení,která je nedílnou součástí tohoto opatření dopravní značení: IP12 + symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku + 9A7 4695 VlOf,kolmé stání (š = 2,50 m,d = 4,50 m) komunikace: účel: termín: NN1786/ Milánská vyhrazené parkoviště pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P 15.09.2022 - 14.09.2024 Podmínky pro realizaci: a) Umístění dopravního značení bude provedeno v souladu s přiloženou situací dopravního značení a vyjádřením dotč...

Načteno

edesky.cz/d/5575583

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz