« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - Rozpočtové opatření č. 93/22

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0763 Rozpoctove opatreni c 93 22 usn RMC ze dne 08 08 2022
Městská část Praha 11
<br> USNESENÍ
33.schůze rady městské části
<br> konaná dne 08.08.2022
číslo usnesení 0767/33/R/2022
<br> Rozpočtové opatření č.93/22 - přesun finančních prostředků na úklid veřejného
prostranství,vývoz odpadkových košů,opravy herních a sportovních prvků,výsadbu
<br> 50 ks nových alejových stromů a na plánovanou rekonstrukci herní sestavy
na Dětské hřiště Borošova
<br>
Rada městské části Praha 11
<br>
I.schvaluje
1.rozpočtové opatření č.93/22 - přesun finančních prostředků ve výdajích rozpočtu MČ Praha 11
<br> na rok 2022 v celkové výši 3.430 tis.Kč,a to z běžných výdajů oddílu 64 - ostatní činnosti <,>
z položky rozpočtová rezerva neúčelová,do oddílu 37 - ochrana životního prostředí,do
běžných výdajů,na položku odpadové hospodářství ve výši 1.500 tis.Kč,na položku ostatní
výdaje veřejné zeleně ve výši 680 tis.Kč,na položku výsadba stromů ve výši 450 tis.Kč a do
kapitálových výdajů,na položku rekonstrukce hřišť a sportovišť ve výši 800 tis.Kč; na úklid
veřejného prostranství,vývoz odpadkových košů,opravy herních a sportovních prvků,na
výsadbu 50 ks nových alejových stromů a na nezbytnou plánovanou rekonstrukci herní
sestavy na DH Borošova
<br> Starosta MČ Praha 11: XXXX XXXXXX,starosta
<br> Ověřovatel: Mgr.XXXXXX XXXXX,radní
<br> Předkladatel: XXXX XXXXXX,starosta
<br> Zpracoval odbor: EO
<br> Zpracovatel: VED EO XXXXXXXX XXXXXX XXX.PXX
<br> XXXX/XX/R/XXXX X

Načteno

edesky.cz/d/5575564


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz