« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - Rozpočtové opatření č. 93/22

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0763 Rozpoctove opatreni c 93 22 usn RMC ze dne 08 08 2022
Městská část Praha 11
<br> USNESENÍ
33.schůze rady městské části
<br> konaná dne 08.08.2022
číslo usnesení 0767/33/R/2022
<br> Rozpočtové opatření č.93/22 - přesun finančních prostředků na úklid veřejného
prostranství,vývoz odpadkových košů,opravy herních a sportovních prvků,výsadbu
<br> 50 ks nových alejových stromů a na plánovanou rekonstrukci herní sestavy
na Dětské hřiště Borošova
<br>
Rada městské části Praha 11
<br>
I.schvaluje
1.rozpočtové opatření č.93/22 - přesun finančních prostředků ve výdajích rozpočtu MČ Praha 11
<br> na rok 2022 v celkové výši 3.430 tis.Kč,a to z běžných výdajů oddílu 64 - ostatní činnosti <,>
z položky rozpočtová rezerva neúčelová,do oddílu 37 - ochrana životního prostředí,do
běžných výdajů,na položku odpadové hospodářství ve výši 1.500 tis.Kč,na položku ostatní
výdaje veřejné zeleně ve výši 680 tis.Kč,na položku výsadba stromů ve výši 450 tis.Kč a do
kapitálových výdajů,na položku rekonstrukce hřišť a sportovišť ve výši 800 tis.Kč; na úklid
veřejného prostranství,vývoz odpadkových košů,opravy herních a sportovních prvků,na
výsadbu 50 ks nových alejových stromů a na nezbytnou plánovanou rekonstrukci herní
sestavy na DH Borošova
<br> Starosta MČ Praha 11: XXXX XXXXXX,starosta
<br> Ověřovatel: Mgr.XXXXXX XXXXX,radní
<br> Předkladatel: XXXX XXXXXX,starosta
<br> Zpracoval odbor: EO
<br> Zpracovatel: VED EO XXXXXXXX XXXXXX XXX.PXX
<br> XXXX/XX/R/XXXX X

Načteno

edesky.cz/d/5575564


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 11
27. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz