« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - Rozpočtové opatření č. 99/22

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0768 Rozpoctove opatreni c 99 22 usn RMC ze dne 08 08 2022
Městská část Praha 11
<br> USNESENÍ
33.schůze rady městské části
<br> konaná dne 08.08.2022
číslo usnesení 0772/33/R/2022
<br> Rozpočtové opatření č.99/22 - přesun finančních prostředků na projektovou
dokumentaci na rekonstrukci dvou varen v MŠ Markušova a MŠ Modletická
<br>
Rada městské části Praha 11
<br>
I.schvaluje
1.rozpočtové opatření č.99/22 - přesun finančních prostředků ve výdajích rozpočtu MČ Praha 11
<br> na rok 2022 ve výši 800 tis.Kč,a to z běžných výdajů oddílu 64 - ostatní činnosti,z položky
rozpočtová rezerva neúčelová,do kapitálových výdajů oddílu 31+32 - vzdělávání a školské
služby,na položku projektová příprava; na projektové dokumentace na rekonstrukci dvou
varen,a to v MŠ Markušova 1556 a MŠ Modletická 1402
<br>
Starosta MČ Praha 11: XXXX XXXXXX,starosta
<br> Ověřovatel: Mgr.XXXXXX XXXXX,radní
<br> Předkladatel: XXXX XXXXXX,starosta
<br> Zpracoval odbor: EO
<br> Zpracovatel: VED EO XXXXXXXX XXXXXX XXX.PXX
<br> XXXX/XX/R/XXXX X

Načteno

edesky.cz/d/5575559


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz