« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - Rozpočtové opatření č. 100/22

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0769 Rozpoctove opatreni c 100 22 usn RMC ze dne 08 08 2022
Městská část Praha 11
<br> USNESENÍ
33.schůze rady městské části
<br> konaná dne 08.08.2022
číslo usnesení 0773/33/R/2022
<br> Rozpočtové opatření č.100/22 - přesun finančních prostředků na rekonstrukci
regulace topného systému v ZŠ Donovalská
<br>
Rada městské části Praha 11
<br>
I.schvaluje
1.rozpočtové opatření č.100/22 - přesun finančních prostředků ve výdajích rozpočtu
<br> MČ Praha 11 na rok 2022 ve výši 500 tis.Kč,a to z běžných výdajů oddílu 64 - ostatní
činnosti,z položky rozpočtová rezerva neúčelová,do kapitálových výdajů oddílu 31+32 -
vzdělávání a školské služby,na položku technické zhodnocení MŠ a ZŠ; na rekonstrukci
regulace topného systému v ZŠ Donovalská
<br> Starosta MČ Praha 11: XXXX XXXXXX,starosta
<br> Ověřovatel: Mgr.XXXXXX XXXXX,radní
<br> Předkladatel: XXXX XXXXXX,starosta
<br> Zpracoval odbor: EO
<br> Zpracovatel: VED EO XXXXXXXX XXXXXX XXX.PXX
<br> XXXX/XX/R/XXXX X

Načteno

edesky.cz/d/5575558


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 11
27. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz