« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - Rozpočtové opatření č. 103/22

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0772 Rozpoctove opatreni c 103 22 usn RMC ze dne 08 08 2022
Městská část Praha 11
<br> USNESENÍ
33.schůze rady městské části
<br> konaná dne 08.08.2022
číslo usnesení 0776/33/R/2022
<br> Rozpočtové opatření č.103/22 - zvýšení rozpočtu o účelovou dotaci ze SR
na projekt Podpora příchozích z války v Ukrajině v roce 2022
<br>
Rada městské části Praha 11
<br>
I.schvaluje
1.rozpočtové opatření č.103/22 - zvýšení rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2022 o účelovou
<br> neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši 152,5 tis.Kč,a to v příjmech ve třídě 4 - přijaté
transfery,na položce neinvestiční přijaté transfery v průběhu roku ze státního rozpočtu <,>
a v běžných výdajích oddílu 43 - sociální služby a pomoc,na položce ostatní výdaje v oblasti
sociální péče; na projekt Podpora příchozích z války v Ukrajině v roce 2022 (v rámci programu
Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022)
<br> Starosta MČ Praha 11: XXXX XXXXXX,starosta
<br> Ověřovatel: Mgr.XXXXXX XXXXX,radní
<br> Předkladatel: XXXX XXXXXX,starosta
<br> Zpracoval odbor: EO
<br> Zpracovatel: VED EO XXXXXXXX XXXXXX XXX.PXX
<br> XXXX/XX/R/XXXX X

Načteno

edesky.cz/d/5575555


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz