« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - oznámení o zahájení řízení - stanoviska*: Změna územního rozhodnutí na stavbu nazvanou "Revitalizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-216539.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4
<br> odbor stavební
<br>
<br> SPIS.ZN.: P4/216539/22/OST/BAVA V Praze dne 9.8.2022
<br> Č.J.: P4/382445/22/OST/BAVA
<br>
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.arch.XXXXXXX XXXXXXX
<br> tel: XXX XXX XXX,email: posta@prahaX.cz
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> I.ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
<br> II.ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ
ÚZEMÍ
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA,MHMP OCP,IČO 00064581,se sídlem Mariánské náměstí č.p.2/2 <,>
<br> 110 00 Praha 1-Staré Město,které zastupuje "sinpps s.r.o.",IČO 62584332,se sídlem Dobrušská
<br> č.p.1805/5,Praha 4-Braník,147 00 Praha 47 (dále jen "žadatel") podalo dne 16.5.2022 žádost
<br> o vydání změny rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění stavby a dne 16.5.2022 vydání
<br> změny územního rozhodnutí o změně využití území týkající se stavby nazvané:
<br>
<br> Revitalizace Kunratického potoka v říčním km 0,8 -1,6,v k.ú.Braník,Praha 4“
<br> na pozemcích parc.č.1618/1,1618/3,1618/11,2823,2826/1,2833/1,2833/13,2833/18 <,>
<br> 2833/22,3085/1,3085/2 v katastrálním území Braník,v Praze 4 <,>
<br> přičemž změna rozhodnutí se týká pozemků č.parc.1618/1,3085/2 vše v katastrálním
<br> území Braník,v Praze 4 <,>
<br>
<br> na kterou vydal Úřad městské části Praha 4 (ÚMČP4),odbor stavební rozhodnutí o umístění stavby pod
<br> č.j.: P4/223516/20/OST/KOTAS,spis.zn.: P4/404308/19/OST/KOTAS ze dne 17.6.2020,které nabylo
<br> právní moci dne 7.7.2020 <.>
<br> Žádost byla doplněna dne 1.8.2022.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Předmětná územní řízení o změně umístění stavby a o změně rozhodnutí o změně využití území byla
<br> spojena podle ust.§ 140 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> usnesením vydaným Úřadem městské části Praha 4,odborem stavebním dne 9.8.2022 pod
<br> č.j.P4/382399/22/OST/BAVA,které se podle ust.§ 140 odst.4 správního řádu pouze...

Načteno

edesky.cz/d/5575530

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz