« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání-ÚD*: Multifunkční dům Za Zelenou liškou, Praha 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21-353140.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4
<br> odbor stavební
<br>
<br> SPIS.ZN.: P4/353140/21/OST/FATU V Praze dne 10.8.2022
<br> Č.J.: P4/384915/22/OST/MAVE
<br>
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.Veronika Malatová
<br> tel.: 261 192 228,fax: 261 192 531
<br>
<br>
<br>
<br> Vyrozumění o podaném odvolání
<br>
Úřad městské části Praha 4,odbor stavební,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhl.č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m <.>
<br> Prahy,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad") na základě žádosti,kterou dne 1.9.2021
<br> podal
<br>
<br> XXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,bytem Za Zelenou liškou č.p.1586/2a,140 00 Praha 4-Krč <,>
<br> kterého zastupuje 2H Projekt,spol.s r.o <.>,IČO 63075041,se sídlem Dubečská č.p.73/6,100 00
<br> Praha 10-Strašnice <,>
<br>
<br> vydal dne 19.7.2022 rozhodnutí pod spis.zn.: P4/353140/21/OST/FATU,č.j.:
<br> P4/337714/22/OST/FATU,kterým zamítl žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané:
<br> „Multifunkční dům Za Zelenou liškou,Praha 4“
<br>
<br> na pozemku parc.č.1241/3 v katastrálním území Krč,včetně přípojek vodovodu,kanalizace,plynu
<br> a kabelové přípojky (smyčky) elektro NN na pozemcích parc.č.1244/2 a 3191 v k.ú.Krč při ulicích
<br> Senožatská a Za Zelenou liškou v Praze 4 <.>
<br>
<br>
<br> Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno účastníkem řízení v zákonné lhůtě odvolání.Tímto se v souladu s §
<br> 144 odst.5 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád uvědomují účastníci o podaném odvolání.S obsahem
<br> podaného odvolání se účastníci řízení mohou seznámit ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto
<br> vyrozumění u zdejšího stavebního úřadu,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4,5.patro,kancelář č <.>
<br> 529.V této lhůtě mohou zároveň účastníci řízení uplatnit svá vyjádření k podanému odvolání...

Načteno

edesky.cz/d/5575529

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz