« Najít podobné dokumenty

Město Chrudim - 547 Veřejná vyhláška - projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Rabštejnská Lhota

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Chrudim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhlaska.pdf
Městský úřad Chrudim +420 469 657 111 IDDS: 3y8b2pi
<br> Resselovo náměstí 77 urad@chrudim-city.cz IČ: 00270211
<br> 537 16 Chrudim www.chrudim.eu
<br>
<br> Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
<br> Oddělení územního plánování
<br>
<br> Adresa pracoviště:
<br> Pardubická 67
<br> 537 16 Chrudim
<br>
<br> Č.j.: CR 061665/2022 ÚPR/ZH
<br> Spis.Zn.:
<br> Váš dopis ze dne:
<br> Spis.a skart.znak a lhůta: 326.1 A/10
<br> Počet listů: 1
<br> Počet příloh: 0
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXXX XXXXXX
<br> Tel: XXX XXX XXX
<br> E-mail: zdenek.havlik@chrudim-city.cz
<br> V Chrudimi dne: 2.8.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Městský úřad Chrudim,Odbor územního plánování a regionálního rozvoje,jako úřad územního
<br> plánování,oznamuje v souladu s ustanovením § 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
<br> a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění
<br>
<br> PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU RABŠTEJNSKÁ LHOTA VČETNĚ POKYNŮ PRO
<br> ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP RABŠTEJNSKÁ LHOTA <.>
<br> Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Rabštejnská Lhota(dále jen ÚP),včetně pokynů pro
<br> zpracování změny č.1 ÚP je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Odboru územního plánování a reg <.>
<br> rozvoje,odd.územního plánování Městského úřadu v Chrudimi a na Obecním úřadě v Rabštejnské Lhotě <.>
<br>
<br> Návrh zprávy o uplatňování územního plánu včetně pokynů pro zpracování změny ÚP je vystaven
<br> k veřejnému nahlédnutí na internetové adrese www.chrudim.eu (v sekci Město a úřad > Odbory MěÚ >
<br> Odbor územního plánování a reg.rozvoje > Dokumenty> Rabštejnská Lhota)
<br>
<br> od 12.8.2022 do 12.9.2022 <.>
<br> Do 30 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele své písemné
<br> připomínky <.>
<br> K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží <.>
<br> Připomínky je možné uplatnit na adrese: Městský úřad Chrudim,Odbor územního plánování
<br> a regionálního rozvoje,Pardubická 67,537 16 Chrudim <.>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/5575493

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Chrudim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz