« Najít podobné dokumenty

Město Chrudim - ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici II/340, vodo. příp

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Chrudim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-062508.pdf
Městský úřad Chrudim +420 469 657 111 IDDS: 3y8b2pi
<br> Resselovo náměstí 77 urad@chrudim-city.cz IČ: 00270211
<br> 537 16 Chrudim www.chrudim.eu
<br> Odbor dopravy
/ oddělení dopravy a komunikací
<br> Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim
<br> Č.j.: CR 064186/2022 ODP/Žd
Spis.Zn.: CR 062508/2022 Žd
Váš dopis ze dne:
Spis.a skart.znak a lhůta: 280.4 S/5
Počet listů: 2
Počet příloh: 1
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
Tel: XXX XXX XXX
E-mail: petra.zdimalova@chrudim-city.cz
<br> V Chrudimi dne: 11.8.2022
<br> Veřejná vyhláška
<br> O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y
<br> Městský úřad Chrudim,Odbor dopravy,oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní
úřad dle ustanovení § 124 odst.6 zákona číslo 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti
podané fyzickou osobou XXXXX XXXXXX (narozen XXXX),s bydlištěm Labská XXX,XXX XX
Pardubice (dále jen „žadatel“),dne 04.08.2022,a písemného vyjádření Policie České republiky <,>
Územního odboru Chrudim,Dopravního inspektorátu k přechodné úpravě provozu na
pozemních komunikacích č.j.KRPE-61129-2/ČJ-2022-170306 ze dne 14.07.2022 <,>
<br> s t a n o v í
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona číslo 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a dle vyhlášky číslo
294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a
řízení provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,přechodnou úpravu
provozu – užití přenosných dopravních značek svislých,vodorovných,světelných signálů a
dopravních zařízení (dále jen „DZ“) na pozemních komunikacích takto:
<br> 1.Rozsah omezení provozu: dopravní omezení <.>
<br> 2.Na pozemní komunikacích: silnici II/340 a místní komunikaci (dále jen,<,> MK“) v místní
části Topol obce Chrudim <.>
<br> 3.V úseku (místě) pozemní komunikace dle bodu č.2): v km cca 33,647 staničení silnice
<br...

Načteno

edesky.cz/d/5575491

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Chrudim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz